Logo
Artikel 5 van 10

Schenking van Schoenen aan de Kinderen van Ashdod | Visie voor Israël

Deze winter hebben we schoenen geschonken aan 44 kansarme kinderen in Ashdod. We zeiden dat deze geschenken speciaal voor hen waren - van mensen die van hen hielden - hun gezichten waren vervuld van vreugde. Dank u voor uw hulp bij het zegenen van deze lieve kinderen, en voor hun hulp bij hun wandel met de Heer.