Logo
Artikel 3 van 9

Israëls Tekort: NIS 14,9 Miljard Vergeleken met 1,9 Afgelopen September

Het ministerie van Financiën heeft maandag informatie vrijgegeven over de huidige begroting, het tekort en de uitgaven van de huidige regering tijdens de COVID-19-pandemie.

Het tekort voor september bedroeg 14,9 miljard NIS; in september 2019 was het 1,9 miljard NIS.

De staat meldt een verlies aan inkomsten uit geïnde belastingen en een toename van de uitgaven. Vandaar de snelle groei van het tekort, namelijk 9,1% van het BBP (NIS 123,5 b.), Berekend op basis van de voorgaande 12 maanden.

De staat besteedde NIS 336,1 b. vanaf begin 2020, waarvan NIS 42,9 b. (12,8%) werd door verschillende ministeries besteed aan de aanpak van COVID-19. Slechts 74% van de geautoriseerde COVID-19 totale som van NIS 57,9 b. was uitgegeven.

Terwijl openbare ministeries en bureaus een stijging van 21,6% in de uitgaven rapporteerden, daalden de Israëlische veiligheid gerelateerde uitgaven met 0,5%.

Israël verdient minder aan belastingen - min 9,9% vergeleken met 2019 - en rapporteerde een inkomen van 230 NIS. sinds begin 2020. (JPost / VFI News)

"God, we vragen u Israël te zegenen - dat u hen zou helpen snel te herstellen van deze vreselijke pandemie."