Logo
Artikel 1 van 10

Een vol Kinneret, Wateren van Geschiedenis en Hoop

“Toch blijf ik hopen want ik denk: dankzij de goedheid van de Here zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen en zijn trouw is elke dag weer nieuw. Mijn ziel beschouwt de Here als mijn erfdeel, daarom verwacht ik alles van Hem.” Klaagl. 3:22, 24

De Kinneret (Zee van Galilea) wordt voor het eerst in de Bijbel genoemd, zowel in de boeken van Numeri als in Jozua. Volgens de christelijke geschiedenis vonden aan de oevers vele essentiële momenten van het leven en de bediening van Yeshua plaats. Nu, na vele jaren van droogte en een ongewoon natte winter, is de Israëlische Zee van Galilea voor het eerst sinds decennia vol. Na een overvloedige regenval eerder deze week kondigde het waterschap aan dat het waterpeil zijn volledige capaciteit heeft bereikt, wat een record sinds 2004 betekent. Gelegen in het noorden van Israël, is de Kinneret het laagste zoetwatermeer ter wereld, ongeveer 210 meter onder de zeespiegel. Jarenlang was waterschaarste een van de grootste uitdagingen van Israël. Dit is echter niet langer waar dankzij de snelle vooruitgang in water gerelateerde technologieën die voorheen onbruikbare hulpbronnen - zee en afvalwater - in grote voorraden konden veranderen. Toch zijn de meeste Israëli's verheugd dat de afgelopen twee winters het niveau van het Meer van Galilea is gestegen. Het is vanwege zijn religieuze en culturele en politieke betekenis, en niet alleen vanwege de hydrogeologische implicaties, dat de Kinneret zo'n centraal onderdeel is van het leven en de identiteit van Israël, zei Avner Adin, voorzitter van het Central Water Committee van het Israel Institute of Standards'. (VFI News)

"Want Hij laat de wolken langs de hemel drijven en regen op aarde neerdalen. Hij laat op de Bergen het jonge gras uitlopen. Hij zorgt voor het over voor onze dieren, zelfs voor de jonge raven die roepen in het nest.” Ps. 147:8-9