Logo
Artikel 3 van 10

Shin Bet COVID-Traceringsprogramma Loopt ten Einde

Sinds gisteravond om middernacht heeft een uitspraak van het Hooggerechtshof een einde gemaakt aan het GSS-initiatief om diegenen te volgen die de volksgezondheidsrichtlijnen tarten door cellulaire activiteit.

Ongeveer twee weken geleden oordeelden de rechters van het Hooggerechtshof dat de Algemene Veiligheidsdienst dergelijke spionage van patiënten zelf moet stoppen. De uitspraak stond een beperkte uitzondering toe in het geval van personen die niet meewerken aan epidemiologisch onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid.

De staatscontroleur vond onder meer dat cellulaire tracking minder effectief was dan de onderzoeken die het moest helpen, en dat de resolutie die een dergelijke inbreuk op de privacy van patiënten of degenen die mogelijk met hen in contact zijn gekomen, nooit in stemming is gebracht voor goedkeuring door de regering. (INN / VFI News)

"God, we vragen u door te gaan met het verspreiden van genezing door het hele land."