Logo
Artikel 3 van 10

25% van de Amerikaanse Joden heeft Persoonlijk Antisemitisme Ervaren sinds 2016

Uit een jaarlijks onderzoek van de Anti-Defamation League bleek dat een kwart van de Amerikaanse joden de afgelopen vijf jaar persoonlijk met antisemitisme te maken heeft gehad en dat de meeste Amerikaanse joden getuige zijn geweest van antisemitische opmerkingen die op anderen gericht waren.

In diezelfde periode zei 9% van de joodse respondenten het slachtoffer te zijn geweest van een antisemitische fysieke aanval.

In totaal meldde 63% van de joodse respondenten dat ze in de jaren sinds 2016 getuige waren geweest van antisemitisme of ervaring hadden gehad, een stijging ten opzichte van 54% vorig jaar. De enquête werd begin januari afgenomen en bevat antwoorden van 503 Joods-Amerikaanse volwassenen. De foutmarge is 4,4%. (TOI / VFI News)

Iedereen zal jullie haten omdat jullie bij Mij horen. Maar wie standhoudt tot het allerlaatst, zal worden gered. - Mattheus 10:22