Logo
Artikel 4 van 10

Onderzoek Onthult Hoeveel Plastic Afval er momenteel in de Middellandse Zee drijft

Een onderzoeksteam onder leiding van Griekse wetenschappers heeft ontdekt dat plastic afval overal in de Middellandse Zee kan worden waargenomen, van stranden en oppervlaktewateren tot zeebodems, en schat dat er momenteel ongeveer 3.760 ton plastic in de Middellandse Zee drijft.

Ze ontwikkelden een model om de paden en het lot te volgen van gevaarlijk plastic afval uit bronnen op het land in de zee die grenst aan Zuid-Europese landen en Israël.

De wereldwijde plasticproductie neemt sinds de jaren vijftig elk jaar toe, met alleen al in 2019 368 miljoen ton plastic. Een groot deel van het plastic afval komt in zeeën en oceanen terecht. Volgens schattingen drijft momenteel meer dan 250.000 ton plastic afval rond in oceanen over de hele wereld.

De sociale, politieke en culturele verscheidenheid van bewoonde landen langs de kustlijn van de Middellandse Zee maakt de implementatie van een gemeenschappelijk beleid voor het beheer van mariene ecosystemen moeilijk, beweerden ze, maar modellen zoals die uit de studie kunnen dit probleem helpen verminderen.

"Het gebruik van voorspellende modellen, zoals die hier gepresenteerd, die waargenomen plasticconcentraties kunnen verbinden met hun bronnen, is van cruciaal belang voor het aanwijzen van succesvolle beheerplannen", schreef een nieuwe studie gepubliceerd in Frontiers in Marine Science.

De Middellandse Zee wordt beschouwd als een hotspot voor plasticvervuiling, waarschijnlijk vanwege de dichtbevolkte kustlijnen, visserij, scheepvaart, toerisme en een beperkte uitstroom van oppervlaktewater naar de Atlantische Oceaan. Tegelijkertijd is de Middellandse Zee rijk aan biodiversiteit, waardoor het een gebied van groot belang is voor het behoud van mariene ecosystemen.

Plasticvervuiling treft alle niveaus van mariene biodiversiteit, met micro- en macroplastische deeltjes die worden aangetroffen op het zeeoppervlak, op stranden, op de zeebodem en in de lichamen van grote en kleine zeedieren. Er is ook gemeld dat mensen plastic binnenkrijgen als ze voedsel uit de zee eten. (I365 / VFI News)

"God, we vragen dat U Uw volk samenbrengt om Uw schepping en de schoonheid van onze wereld te beschermen."