Logo
Artikel 5 van 8

SANCTIES ZORGEN ERVOOR DAT IRANS REGIME VANBINNENUIT INSTORT

De Iraanse regering kan weer controle over de straten krijgen, zoals in het verleden is gebeurd. Maar de laatste demonstraties onthullen een ongemakkelijke waarheid: de Islamitische Republiek is in toenemende mate een regering zonder aanhangers. Deze huidige opstand vertegenwoordigt een belangrijke opstand van de arbeidersklasse van Iran, die lang werd beschouwd als ondersteunend voor het heersende regime. De regering in Iran heeft een groot deel van haar legitimiteit verbeurd, wat suggereert dat de VS de sanctiedruk zou moeten handhaven om de status van het regime verder te verzwakken. Het besluit van Teheran om een publieke terugslag te riskeren door de prijs van benzine scherp te verhogen, geeft aan dat de economische druk van Washington het regime dwingt zijn politieke stabiliteit te riskeren om een financiële ineenstorting te voorkomen. Aangestoken door benzineprijzen, veranderden de protesten snel in eisen voor een einde aan dictatuur, religieuze heerschappij en de bankroll van Syrische Bashar al-Assad samen met de terroristische groeperingen Hezbollah en Hamas. De protesten zijn een bewijs van de effectiviteit van de maximale drukcampagne van Washington. (JNN)

Blijf bidden voor de val van het huidige Iraanse regime, waardoor de Islamitische Republiek de grootste vijand van Israël is geworden met constante dreigingen om de Joodse staat te vernietigen en plannen te maken om dit te doen. Bid dat er nieuw leiderschap zal komen dat het onderdrukkende islamitische beleid zal wegnemen wat mensen berooft van hun rechten en de armoede in Iran bevordert.