Logo
Artikel 2 van 10
Parliament in Baghdad, Iraq

Irakezen die met Israël Communiceren, Kunnen Worden Geëxecuteerd

Een drastische anti-Israëlische wet die in Irak van kracht wordt, zal ertoe leiden dat burgers die op enigerlei wijze met Israëli's communiceren ter dood worden veroordeeld. Het wetsvoorstel zal van toepassing zijn op alle Iraakse burgers, buitenlanders die Irak bezoeken en Irakezen in het buitenland, en zal ook gelden voor aan Israël gelieerde organisaties en online communicatie via sociale media.

De wetgeving heeft verstrekkende gevolgen, die verder gaan dan soortgelijke wetsvoorstellen die in andere Arabische staten, zoals Koeweit, bestaan.

Met de titel "Verbod op normalisering en het aanknopen van relaties met de zionistische entiteit", verbiedt het wetsvoorstel strikt "contact en communicatie van welke aard en middelen dan ook met de bezettende zionistische entiteit, haar onderdanen en vertegenwoordigers, ongeacht of dit individuen of instellingen of organisaties zijn, om welke reden dan ook. ”

Het wetsvoorstel, dat werd ingediend door de antiwesterse sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr, verbiedt ook de "promotie van ideeën, ideologieën, principes of Israëlisch of zionistisch gedrag, in welke vorm dan ook", waarbij overtreders worden geconfronteerd met mogelijke "executie of levenslange gevangenisstraf."

Op een meer praktisch niveau verbiedt het wetsontwerp elke vorm van "financiële of morele bijstand" aan Israël of enige daarmee verbonden instelling, wat bezorgdheid wekt bij Iraakse Joden die in de semi-autonome regio Koerdistan wonen - waar ooit een levendige Joodse gemeenschap woonde die sinds de oprichting van het land grotendeels naar Israël is verhuisd. Dit betekent dat elke vorm van contact tussen Joodse familieleden uit Koerdistan en Israël kan leiden tot de doodstraf.

Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door een parlementaire subcommissie, maar zal waarschijnlijk wet worden. (TOI / VFI News)

O God, wilt U Israël bevrijden uit alle moeilijkheden? - Psalm 25:22