Logo
Artikel 8 van 10
Likud MK and former Jerusalem mayor Nir Barkat

Nir Barkat Dringt Aan op Salaris van één Sjekel per Jaar

Likud MK Nir Barkat, voormalig burgemeester van Jeruzalem, staat erop dat zijn salaris als MK in totaal niet meer dan één sjekel per jaar bedraagt.

Momenteel is Barkat meer dan twee miljoen stekels achterstallig loon verschuldigd.

Op maandag 23 mei verscheen Barkat voor de Looncommissie van de Knesset, omdat hij geweigerd had zijn salaris in te trekken en de boekhouder van de Knesset niet wist wat te doen met het enorme bedrag dat hem verschuldigd was.

Tijdens de vergadering legde Barkat aan de leden van het comité uit dat werken voor één sjekel per jaar zijn grondrecht is en dat hij niet van plan is de gewoonte die hij gedurende zijn 14 jaar in overheidsdienst heeft aangenomen, te veranderen.

"Het is een grote verdienste voor mij om het volk van Israël te dienen voor één sjekel per jaar - zoals ik deed tijdens mijn decennium als burgemeester van Jeruzalem, zoals ik nu doe als MK, en zoals ik zal doen in elke openbare functie die ik in de toekomst zal bekleden," zei Barkat.

"Mijn vader zegende mij in mijn jeugd dat ik veel belasting aan de Staat zou betalen en dat ik in de verdienste daarvan voor één sjekel per jaar een openbaar ambt zou kunnen bekleden. God zij dank, ik heb het verdiend dat zijn zegen is vervuld. Ik heb de leden van het comité uitgelegd dat ik niet van plan ben het salaris te ontvangen en dat dit mijn grondrecht is. Het geld van het publiek is heilig voor mij. Ik dank de leden van de Looncommissie van de Knesset en geloof dat zij mijn positie zullen accepteren." (INN/ VFI News)

Laat u niet door het geld in beslag nemen. Wees tevreden met wat u hebt, want God heeft gezegd: ‘Ik zal altijd voor u zorgen, Ik zal u nooit in de steek laten.’. - Hebreeën 13:5