Logo
Artikel 5 van 10
Thank you for helping us bless these dear children

Schenking van schoenen aan de kinderen van Ashdod

We hebben schoenen gedoneerd aan 44 kansarme kinderen in Ashdod. Toen we hen vertelden dat deze geschenken speciaal voor hen waren - van mensen die van hen hielden - waren hun gezichten vervuld van vreugde. Dank u dat u ons helpt deze dierbare kinderen te zegenen en hen te helpen in hun wandel met de Heer.