Logo
Artikel 8 van 11
Union Jacks outside Buckingham Palace in London

Grote Britse Vakbond Neemt Motie aan die Antisemitisme Veroordeelt

Een van de grootste vakbonden in het Verenigd Koninkrijk, GMB, heeft unaniem een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen antisemieten "met de volle kracht van de wet te confronteren".

In de motie worden ook personen uit haar 600.000 leden tellende ledenbestand uit een enorme dwarsdoorsnede van de industrie genoemd die zich schuldig hebben gemaakt aan antisemitisme. Motie 213, die werd gesteund door het hoofd van de vakbond Gary Smith en zijn leiding, verplicht GMB tot een nultolerantiebeleid inzake antisemitisch gedrag.

De maatregel zei: "Dit congres stelt de verontrustende toename van antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan de kaak... Dit onaanvaardbare gedrag en de daders moeten worden onderworpen aan de volledige kracht van de wet."

Het vervolgde: "Waar dergelijk gedrag aanwezig kan zijn van een lid van GMB Union, met inbegrip van sociale media berichten, moet onze Unie onmiddellijk actie ondernemen om dit te onderzoeken en passende maatregelen toe te passen om dit binnen de regel aan te pakken." (INN / VFI News)

"Heer, wij danken U voor de stellingname van GMB tegen antisemitisme en wij vragen U om haat en antisemitisme over de hele wereld uit te bannen."