Logo
Artikel 8 van 10

Kerk verontschuldigt zich bij Britse joden 800 jaar na wetten die tot hun verdrijving hebben geleid

Een Brits-joodse leider zegt dat een verwachte verontschuldiging van de Anglicaanse Kerk voor antisemitische wetten die in 1222 zijn uitgevaardigd "beter laat dan nooit" is.

De kerk plant een formele "daad van berouw" voor volgend jaar, de 800ste verjaardag van de Synode van Oxford, een reeks wetten die de rechten van Joden om met christenen in Engeland om te gaan, beperkten, volgens een rapport van maandag.

De wetten leidden uiteindelijk tot de verdrijving van de Engelse joden in 1290. Ze werden pas in 1656 officieel opnieuw toegelaten. (TOI / VFI News)

Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw ne rechtvaardig ons die te vergeven. - 1 Johannes 1:9