Logo
Artikel 4 van 11
Flag of Iran in the Nishapur Railway Station square

Iran Voltooit Spoorweg om af te Leiden van Afgeslachte Demonstranten - Analyse

Iran heeft nog een deel van zijn spoorlijn Chahbahar-Zahedan voltooid, die deel moet uitmaken van een groter netwerk van spoorwegen die nieuwe strategische corridors vormen.

Normaal gesproken zou de voltooiing van een nieuw deel van de spoorweg een moment zijn om op te merken hoe Iran probeert zijn economie aan die van India te koppelen en het land ook met Centraal-Azië en de Kaukasus te verbinden.

Maar het bericht over de voltooiing van een deel van de spoorlijn, die zich uitstrekt van de haven van Chahbahar tot Zahedan in het oosten van Iran, weerspiegelt de aandacht voor de protesten in dat deel van het land.

Iran is ervan beschuldigd demonstranten in zijn zuidoostelijke provincie Baluchestan te hebben afgeslacht. De spoorverbinding naar Zahedan is in dit verband belangrijk omdat het regime liever spoorlijnen aanlegt en zich op de economie concentreert dan zich met de demonstranten bezig te houden. In dat verband heeft het regime de protesten in deze verre regio hard aangepakt, met berichten over massamoorden op dissidenten.

De Islamitische Republiek is voorzichtig om demonstranten in het centrum van het land, met name rond Teheran, niet af te slachten, maar in de Koerdische regio in het westen van Iran en in het zuidoosten is zij brutaler geweest. Dit komt omdat het regime heeft gegokt dat het minderheidsregio's met meer brutaliteit kan behandelen dan het Farsi-sprekende centrum. (JPost / VFI News)

Spreek en vel een rechtvaardig vonnis, geef de onderdrukten en noodlijdenden hun recht. – Spreuken 31:9