Logo
Artikel 10 van 11
Water

Israëlische Wetenschappers Maken Doorbraak in Productie van 'Groene' Waterstofbrandstof

Je kunt een atoomkern splitsen om energie te produceren, maar kun je ook water splitsen om milieuvriendelijke waterstofbrandstof te maken? Dat heeft momenteel twee nadelen: Het kost veel tijd en energie. Maar nu zijn onderzoekers van de Ben-Gurion Universiteit van de Negev in Beersheba en het Technion-Israel Institute of Technology in Haifa een andere weg ingeslagen.

Arik Yochelis en Avner Rothschild, hoogleraar materiaalkunde aan de Technion, menen nieuwe wegen te hebben gevonden om het katalytische proces te versnellen, waardoor de kosten van de geïnvesteerde elektrische energie aanzienlijk zullen dalen.

Hun splitsingsproces wordt ondersteund door zonne-energie, wat wetenschappelijk bekend staat onder de term foto-elektrochemie, en verlaagt de hoeveelheid geïnvesteerde elektrische energie die nodig is om de chemische bindingen in de watermolecule te verbreken en zo waterstof en zuurstof te genereren. Zuurstofevolutie - het proces waarbij moleculaire zuurstof (O2) ontstaat door een chemische reactie, meestal uit water - vereist de overdracht van vier elektronen om een zuurstofmolecuul te maken en vervolgens de toevoeging van twee waterstofmoleculen om water te maken.

Volgens het huidige model bewegen die elektronen achter elkaar in een reeks van vier stappen op een atomaire reactieplaats, wat de chemische reactie energetisch moeilijk maakt.

Yochelis en Rothschild toonden echter - zowel theoretisch als experimenteel - een nieuw paradigma aan, waarbij twee elektronen tegelijkertijd op verschillende reactieplaatsen kunnen worden overgedragen, waardoor de energiebarrières voor zuurstofevolutie worden verlaagd. Aanvankelijk werden zij afgeschrikt door experimenten die niet pasten in het bestaande paradigma, dus gingen zij op zoek naar een andere techniek. (JPost / VFI News)

“Hij geeft oprechte mensen houvast en is een beschermer van hen die zuiver leven.” - Spreuken 2:7

De suggesties, meningen en schriftverwijzingen van VvI Nieuws-schrijvers en redacteuren zijn gebaseerd op de beste ontvangen informatie.

Meer zien van VFI? Volg ons op facebook! Onze officiële Facebook-naam is Vision for Israel. Volg ons daar en klik op "Vind ik leuk" als je ons leuk vindt.