Logo
Artikel 6 van 11
Learn more about blessing Israel

Schenking van schoenen aan de kinderen van Ashdod

We hebben schoenen gedoneerd aan 44 kansarme kinderen in Ashdod. Toen hen werd verteld dat deze geschenken speciaal voor hen waren - van mensen die van hen hielden - waren hun gezichten vervuld van vreugde. Dank u dat u ons helpt deze dierbare kinderen te zegenen en hen te helpen in hun wandel met de Heer.