Logo
Artikel 7 van 10

De Helft van de Joodse Studenten Heeft hun Identiteit Verborgen

Volgens een onderzoek uitgevoerd door de Cohen Research Group in samenwerking met The Louis D. Brandeis Centre afgelopen april, heeft de helft van de Joodse studenten hun Joodse identiteit verborgen. Daarnaast gaf 65% van de joodse studenten aan zich onveilig te hebben gevoeld op de campus.

Het onderzoek stelt ook dat hoe langer joodse studenten op de campus blijven, hoe meer ze het gevoel hebben dat ze hun band met het jodendom moeten verbergen in plaats van het te omarmen. De peiling werd gehouden onder studenten die behoren tot overwegend joodse broederschappen en studentenverenigingen.

Andere belangrijke bevindingen van antisemitisme in het onderzoek waren onder meer 50% van de leden van de leidende Joodse broederschap Alpha Epsilon Pi (AEPi) en 69% van de leden van de leidende Joodse

studentenvereniging Alpha Epsilon Phi (AEPhi) heeft persoonlijk een antisemitische verbale aanval ervaren. (JPost / VFI News)

Maar Ik zeg: houd ook van uw vijanden! En bid voor wie u vervolgen! - Mattheüs 5:44