Logo
Artikel 10 van 11
A bank employee counts Israeli Shekel notes for the camera at a bank branch in Tel Aviv

Israëlische Economie Groeit met 6,5% in 2022

Het Israëlische Bureau voor de Statistiek heeft zijn jaarverslag over de Israëlische economie gepubliceerd. Het BBP van het land steeg met 6,5%, nadat vorig jaar een nog indrukwekkender stijging van 8,6% volgde op een daling van 1,9% als gevolg van de COVID-19-crisis.

Het BBP per hoofd van de bevolking steeg met 4,4% ten opzichte van 2021, terwijl de bevolking in Israël in hetzelfde tijdsbestek met 2% toenam, aldus het rapport. Het BBP per hoofd van de bevolking bedroeg in 2022 3.184 NIS, in lopende prijzen.

Ter vergelijking: de OESO voorspelde voor haar lidstaten een gemiddelde stijging van het BBP per hoofd van de bevolking van slechts 2,6%.

De uitvoer van goederen en diensten steeg met 7,9%, terwijl de invoer van goederen en diensten met 11,2% toenam.

Het product van de publieke en gemeenschapsdiensten, geraamd op basis van de salarisbetalingen bij de overheid, lokale overheden en instellingen zonder winstoogmerk (waarvan de meeste door de overheid worden gefinancierd) is in 2022 met 2,7% gestegen, na een stijging van 5,1% vorig jaar.

Het handelsproduct tegen basisprijzen (gelijk aan het binnenlands product, tegen marktprijzen, minus de op de producten betaalde belastingen plus de door de fabrikanten ontvangen subsidies op de producten) is in 2022 met 7,3% gestegen. (JPost / VFI News)

“De Here voorziet hen van alles wat zij nodig hebben en rijkdom wordt hun deel.” - Psalmen 112:3

De suggesties, meningen en schriftverwijzingen van VvI Nieuws-schrijvers en redacteuren zijn gebaseerd op de beste ontvangen informatie.

Meer zien van VFI? Volg ons op facebook! Onze officiële Facebook-naam is Vision for Israel. Volg ons daar en klik op "Vind ik leuk" als je ons leuk vindt.