Logo

VFI News 15 mei 2020

Iran Zinkt Een Van Zijn Eigen Oorlogsschepen

"Word stil voor de Here en verwacht alles van hem.” Ps.37:7

Een Iraans oorlogsschip raakte begin deze week tijdens een oefening per ongeluk een zusterschip met een raket, waarbij 19 matrozen werden gedood en 15 anderen gewond raakten. Het incident vond plaats tijdens trainingen in de Golf van Oman, een gevoelige waterweg die aansluit op de Straat van Hormuz waardoor ongeveer een vijfde van de olie in de wereld stroomt. Iran houdt regelmatig oefeningen in het gebied. De Konarak, een ondersteuningsschip dat aan de oefening deelnam, was tijdens een oefening, op zondag 10 mei 2020 toen het incident zich voordeed, te dicht bij een doelwit. Het schip had doelen opgesteld voor andere schepen. Het incident vond plaats in de buurt van de haven van Jask, ongeveer 790 mijl ten zuidoosten van Teheran, in de Golf van Oman. Een plaatselijk ziekenhuis nam 12 matrozen op en behandelde er nog drie met lichte verwondingen. Iraanse media zeiden dat de Konarak in 2018 was gereviseerd en in staat was om zee- en antischipraketten te lanceren. Iraanse media rapporteren zelden over ongelukken tijdens haar oefeningen, wat de ernst van het incident aangeeft. (VFI News)

Israël: Slechts een Paar Gevallen van Coronavirus Nadat de Vergrendeling is Opgeheven

Afgelopen weekend bezochten honderdduizenden Israëli's stranden, parken en het platteland nadat de afsluiting aanzienlijk was versoepeld. Het ministerie van Volksgezondheid meldde maandagochtend 11 mei dat er 16.458 bevestigde gevallen van Covid-19 in Israël waren, wat neerkomt op een stijging van slechts 14 sinds de vorige ochtend. Het aantal mensen in Israël dat is hersteld van de ziekte is 11.384. Doden nu 248, met een extra dodelijk ongeval in de afgelopen vierentwintig uur. Van de 4.826 huidige gevallen zijn er 74 ernstig ziek, 65 van hen op beademingsapparaten en 52 zijn matig ziek, terwijl de rest slechts milde symptomen heeft. Het ministerie van Volksgezondheid, dat een langzamere versoepeling van de afsluiting wenste, zal nauwlettend in de gaten houden of het einde van de afsluiting de komende twee weken zal leiden tot een piek in nieuwe gevallen. (VFI News)

Blijf bidden dat het Land van Israël zal worden gereinigd van het coronavirus en dat degenen die er nog ziek mee zijn, zullen worden genezen. Bid ook dat de dingen niet zomaar terugkeren naar "het gewone leven", maar dat de geleerde lessen en gebeden in deze tijd van crisis zullen worden herinnerd en nageleefd.

Geen Chips Ingebracht in Mijn Kind, Mr. Netanyahu

Cyberspecialisten hebben premier Netanyahu bekritiseerd vanwege zijn voorstel om kinderen te "chippen" die terugkeren naar scholen en kleuterscholen als de coronavirusvergrendeling wordt opgeheven. "Als de informatie met de locatie van de kinderen naar het internet wordt geüpload, kan een pedofiel met enige cyberkennis het systeem binnendringen en hen stalken", zei cyberdeskundige Einat Meron. Tijdens een persconferentie deze week stelde Netanyahu voor dat het ministerie van Volksgezondheid nieuwe technologie gebruikt om Israël te helpen zich aan zijn nieuwe routine aan te passen, aangezien de staat de blokkering van het coronavirus opheft. 'Dat wil zeggen, een technologie die nog niet eerder is gebruikt en is toegestaan onder de wetgeving die we zullen invoeren', verduidelijkte hij. "Ik sprak met onze technische hoofden om maatregelen te vinden waar Israël goed in is, zoals sensoren. Zo zou bijvoorbeeld elke persoon, elk kind - ik wil het eerst op kinderen hebben - een sensor hebben die een alarm zou laten afgaan als je te dichtbij komt, zoals die op auto's, "zei de premier". Het zal moeilijk zijn om het te doen aan meer dan een miljoen schoolkinderen die terugkeren naar hun onderwijsinstellingen om ervoor te zorgen dat de ene student op een afstand van twee meter van de andere zit. Het is fictief en gevaarlijk", zei Einat Meron, expert op het gebied van cyberweerbaarheid. Net als Meron's zorgen vrezen velen dat de staat gebruik zal maken van de informatie die beschikbaar is via de sensoren.

Bid dat er in Israël niet meer wordt gesproken over het chippen van een man, vrouw of kind. Als microchips voor veel inwoners verplicht zou worden, zou dat anarchie of een snelle, permanente uittocht uit Israël betekenen.

Hoge Joodse Verliezen bij Franse Uitbraak van Coronavirus

Het aantal Franse Joden dat tot dusver door coronavirus is gestorven, is merkbaar hoger dan hun vertegenwoordiging in de algemene bevolking. Joden vormen ongeveer 5% van de in Frankrijk geregistreerde Covid-19-dodelijke slachtoffers, een dodental dat zes keer groter is dan hun aandeel in de bevolking. Frankrijk is de thuisbasis van de grootste joodse gemeenschap van Europa en heeft naar schatting 500.000 leden. Frans-joodse organisaties hebben gemeld dat ongeveer 1.500-2.000 joden stierven aan het coronavirus, waaronder sommigen die niet naar ziekenhuizen werden gebracht en stierven in verpleeghuizen en andere verpleegcentra. Honderden zijn overgevlogen om in Israël te worden begraven. Een van de redenen voor het hoge sterftecijfer onder de Frans-Joodse gemeenschap is dat de meeste Franse Joden in Parijs of Straatsburg wonen, waar het besmettingspercentage het hoogst is. (VFI News)

Bid voor de Joodse gemeenschap in Frankrijk en voor de genezing van mensen met coronavirus. Bid dat degenen die het virus in bij zich dragen zich zullen houden aan veiligheidsmaatregelen zoals sociale afstand nemen, het dragen van maskers en het vermijden van een hechte bijeenkomst van grote groepen mensen. Dergelijke regels zijn moeilijk te volgen in kleine gemeenschappen, maar hun belang is essentieel bij het bestrijden van deze plaag.

Fatah Schutters Bedreigen Lokale Banken

Gemaskerde schutters zijn deze week de straat opgegaan in verschillende Palestijnse steden en buurten om zich te scharen tegen een beslissing van een aantal banken om de rekeningen van Palestijnse veiligheidsgevangenen in Israëlische gevangenissen te sluiten. Het besluit van de bank kwam als reactie op de nieuwe IDF-wetgeving, die op zaterdag 9 mei 2020 in werking is getreden en die verklaart dat “elk persoon die transacties uitvoert met activa, inclusief geld, om iemand te faciliteren, verder te financieren of te belonen voor het plegen van aan terrorisme gerelateerde misdrijven is zelf een strafbaar feit aan het plegen met een gevangenisstraf van 10 jaar en een aanzienlijke boete." De sluiting van de rekeningen van de gevangenen heeft een golf van protesten veroorzaakt bij veel Palestijnen, waaronder politieke activisten, families van gevangenen en verschillende Palestijnse facties uit het hele politieke spectrum. In de gebieden van Jenin en Nablus gingen gemaskerde schutters de straat op om deel te nemen aan de protesten, schoten in de lucht en bedreigden bankmanagers om hun besluit terug te nemen.

Palestijnse bronnen zeiden dat de schutters behoorden tot de al-Aqsa-martelarenbrigades, de gewapende vleugel van de Fatah-regerende factie, geleid door de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas. De groep is door Israël, de Europese Unie, Canada en de Verenigde Staten aangewezen als terroristische organisatie. In een stad arriveerden verschillende gemaskerde schutters met M-16-geweren bij de ingang van het bijkantoor van Bank of Jordan. Na een aantal waarschuwingsschoten in de lucht te hebben afgevuurd, las een van de schutters voor uit een schriftelijke verklaring: „We zullen met ijzeren vuist toeslaan en iedereen moet weten dat onze geweren iedereen zullen bereiken die zich aan de Israëlische beweging houdt. Het is een schande om te zeggen dat wij onze [terroristische] gevangenen en martelaren niet kunnen steunen. " (VFI News)

Antisemitische Handelingen in de VS Bereiken Recordhoogte in 2019

De Amerikaans-Joodse gemeenschap heeft in 2019 het hoogste niveau van antisemitische incidenten meegemaakt sinds de opsporing in 1979 begon, met 2.107 aanslagen, vandalisme en pesterijen in de Verenigde Staten. Uit de ADL-audit van antisemitische incidenten van 2019 van dinsdag 12 mei 2020 bleek dat het totale aantal incidenten in 2019 met 12% is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, met een toename van 56% van het aantal aanvallen. Vijf dodelijke slachtoffers waren direct gekoppeld aan antisemitisch geweld, en nog eens 91 personen die het slachtoffer waren van fysieke aanvallen. Incidenten werden gemeld in elk van de 48 aangrenzende Verenigde Staten en Washington, D.C. Meer dan de helft van de aanvallen in het hele land vond plaats in de vijf stadsdelen van New York City, waaronder 25 alleen in Brooklyn. De stijging werd gekenmerkt door dodelijke aanvallen op een synagoge in Californië, een joodse supermarkt in New Jersey en het huis van een rabbijn in New York, meldde de Anti-Defamation League. (VFI News)

"Laten zij zich maar schamen, al die mensen die op mijn ondergang zitten te wachten. Ik hoop dat allen die mij verachten, te schande worden gemaakt. Maar ik wild at alle mensen die verlangen naar mijn vrijspraak, zullen juichen en zich verheugen. Dat zij voortdurend de Here zullen grootmaken en zeggen: ‘De Here trekt Zich het lot van zijn geliefde dienaar aan.’” Ps. 35: 26-27

Munt Uitgegeven Tijdens Bar Kochba-opstand Gevonden in Jeruzalem

De Israel Antiquities Authority heeft op maandag 11 mei 2020 een munt onthuld die is uitgegeven tijdens de opstand van Bar Kochba, een opstand tegen de Romeinse overheersing in Judea in 132-135 na Christus. De munt werd ontdekt bij de Tempelberg in de oude stad van Jeruzalem. Het bevat de woorden "Jaar twee van de vrijheid van Israël" en "Jeruzalem". Dr. Donald Tzvi Ariel, hoofd van de muntafdeling van de Israel Antiquities Authority, zei dat van de duizenden munten die in het gebied van de oude stad zijn gevonden, er slechts vier zijn uit de tijd van de Bar Kochba-opstand, hoewel er nog veel meer elders zijn ontdekt in het land. (VFI News)

Het maakt niet uit in welk deel van het land u zich bevindt, Israël zal het bewijs leveren van haar oude verleden en innovatieve toekomst. “Uw dienaren houden van deze stad en hebben medelijden met de puinhopen die er liggen.” Ps. 102:14

Ontbering Doet Pijn op Alle Niveaus

Wij van Visie voor Israel blijven onze lezers en donateurs oproepen om ons te helpen bij het voldoen aan de verzoeken om hulp en financiële hulp die dagelijks binnenkomen in onze VFI-kantoren. We werken dag en nacht om aan die behoeften te voldoen. Meer dan een miljoen mensen zijn plotseling werkloos geworden en hele gezinnen, inclusief kinderen, lijden fysiek en emotioneel. We zijn zo dankbaar voor de genezing en het geleidelijk overgaan van het coronavirus in ons midden. Maar de financiële nasleep is een ramp voor de natie. We hebben bovennatuurlijke goddelijke voorzieningen nodig.  We vragen u ook om de tijd te nemen om de projecten die we blijven ondersteunen en de prestaties die plaatsvinden, te herzien terwijl u Visie voor Israël geeft. Om onze vele outreach-gebieden te zien, waaronder die voor risicokinderen, hele gezinnen in nood, ouderen, overlevenden van de Holocaust en nog veel meer, ga naar https://www.visionforisrael.com/en/outreach  Klik daar op een van de vier categorieën en bekijk de lijst met projecten waarmee we actief betrokken zijn bij die categorie. Dank u en geef alstublieft nu royaal aan degenen die te midden van noodsituaties zijn in Israël.