Logo

VFI News 3 juni, 2022

Chag Sameach

Van ons VvI Nieuws team, Chag Sameach aan u en uw familie tijdens dit gezegende seizoen van Shavuot. Moge u uw band met God versterken gedurende deze tijd, en Zijn liefde voelen waar u ook gaat.

Geheime IAEA-Documenten Werden Gestolen Door Iran

Iran heeft gestolen documenten gebruikt om het Internationaal Atoomenergieagentschap te misleiden en blijft liegen tegen de wereld, waarschuwde premier Naftali Bennett op dinsdag 31 mei, in de aanloop naar de bestuursvergadering van het VN-atoomagentschap volgende week.

Rafael Grossi, directeur-generaal van het IAEA, bracht een dag eerder een rapport uit aan de raad van bestuur van het agentschap waarin werd geschat dat Iran al genoeg verrijkt uranium heeft voor een kernwapen, 18 keer meer dan volgens de deal van 2015 met de wereldmachten is toegestaan.

De IAEA heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke militaire dimensies van het nucleaire programma van Iran en naar nucleaire locaties die de Islamitische Republiek niet heeft bekendgemaakt. Een van de eisen van Iran tijdens de onderhandelingen over de verlenging van de nucleaire overeenkomst was het sluiten van het onderzoek.

"Iran heeft geen technisch geloofwaardige uitleg gegeven over de bevindingen van het Agentschap op die locaties," schreef Grossi. "Het Agentschap kan de juistheid en volledigheid van de Iraanse verklaringen in het kader van zijn Comprehensive Safeguards Agreement niet bevestigen."

De toekomst van het IAEA-onderzoek zal naar verwachting aan de orde komen op de vergadering van de raad van gouverneurs van de IAEA op 6 juni. (JPost/ VFI News)

"Heer, wij bidden dat U het bedrog van Iran blijft ontmaskeren en dat U hun acties een halt toeroept."

De artikelen in deze publicatie weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten of meningen van Visie voor Israël. We proberen nauwkeurige berichtgeving te geven over nieuws dat relevant is voor Israël, het Midden-Oosten, de diaspora en Joodse kwesties over de hele wereld - en we hopen dat u het zowel informatief als nuttig vindt voor voorbede.

Iraanse Voorraad Verrijkt Uranium is 18 Keer zo Groot als Limiet uit 2015

De nucleaire waakhond van de VN zei maandag 30 mei dat de Iraanse voorraad verrijkt uranium naar schatting is gegroeid tot meer dan 18 keer de limiet die is vastgelegd in Teheran's deal uit 2015 met de wereldmachten.

Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie zegt in zijn laatste rapport over het Iraanse nucleaire programma dat het "de totale voorraad verrijkt uranium van Iran op 15 mei 2022 op 3.809,3 kilogram schatte".

De limiet in de deal van 2015 was vastgesteld op 300 kilogram (660 pond) van een specifieke verbinding, het equivalent van 202,8 kilogram uranium. In het rapport staat ook dat Iran doorgaat met het verrijken van uranium tot niveaus die hoger liggen dan de limiet van 3,67 procent in de deal.

De voorraad uranium die tot 20% is verrijkt, wordt nu geraamd op 238,4 kilogram, d.w.z. 56,3 kilogram meer dan in het laatste verslag van maart, terwijl de hoeveelheid die tot 60% is verrijkt, 43,1 kilogram bedraagt, d.w.z. een toename met 9,9 kilogram.

Verrijkingsniveaus van ongeveer 90% zijn vereist voor gebruik in een kernwapen.

"De situatie ziet er niet erg goed uit. Iran is vooralsnog niet toeschietelijk geweest in het verstrekken van de informatie die wij van hen nodig hebben... Wij maken ons hierover ernstig zorgen", aldus Rafael Grossi, hoofd van het IAEA.

Iran heeft altijd volgehouden dat zijn nucleaire programma vreedzaam is. Israël beschouwt een Iran met een nucleaire drempel als een onaanvaardbare bedreiging, aangezien Teheran onomwonden streeft naar de vernietiging van de Joodse staat.

Zowel Amerikaanse als Israëlische functionarissen hebben berekend dat Iran thans slechts enkele weken nodig heeft om voldoende splijtstoffen voor een bom te verzamelen, mocht het besluiten er een te maken, hoewel het extra tijd nodig zou hebben om de andere componenten van het apparaat te assembleren. (TOI / VFI News)

Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. - Mattheüs 24:6

Iraans Nieuwsuitzending Noemt Vijf Israëlische Intel- en Technologiedeskundigen als Mogelijk Doelwit

Vijf Israëli's zouden het doelwit kunnen zijn van Teheran, terwijl de Islamitische Republiek op maandag 30 mei bleef zieden over de moord op een hoge functionaris van de Revolutionaire Garde, waarvan het de schuld aan Israël geeft.

Onder de kop "Zionisten die in het geheim moeten leven" beweerde Iran dat de vijf, hun gezinnen en collega's "dag en nacht onder streng toezicht" staan en dat vele anderen ook potentiële doelwitten zijn.

Volgens verklaringen waren de vijf "betrokken bij sabotage tegen islamitische landen en bij de moord op activisten van het islamitisch verzet".

De betrokkenen zijn Amos Malka, voormalig hoofd van de militaire inlichtingendienst van de Israëlische defensiemacht; Amir Levental, cyberbeveiligingsdeskundige; Gal Ganot, voormalig hooggeplaatst officier in de inlichtingeneenheid 8200 van de IDF; Inbal Arieli, technisch directeur en voormalig officier van 8200; en Amit Meltzer, cyberbeveiligingsdeskundige.

Het bureau publiceerde foto's van de vijf onder het woord "Gezocht."

Iraanse functionarissen hebben gezworen zich te wreken voor de gerichte moord op een hooggeplaatst lid van de Revolutionaire Garde in Teheran vorige week, een schietpartij die volgens Israëlische functionarissen door de Israëlische inlichtingendienst zou zijn uitgevoerd. (TOI/ VFI News)

Maar in die tijd zal geen enkel wapen dat tegen u wordt opgeheven, succes hebben en elke leugen die in de rechtszaal tegen u wordt ingebracht, zult u kunnen weerleggen. - Jesaja 54:17

China Bereidt Zich Voor op Invasie, Israël kan Peking Niet Vertrouwen

De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu, die zijn bezorgdheid uitsprak over een mogelijke Chinese invasie in zijn land, waarschuwde Israël om niet te veel op China te vertrouwen.

"China is een autoritair land en zij doen zaken volgens een heel andere filosofie," zei Wu in een video-interview vanuit zijn kantoor in Taipei. "Soms gebruiken ze handel als wapen, en we hebben gezien hoe ze hun bewapende handelsbetrekkingen met veel andere landen in praktijk brengen.

"Ze hebben het met Litouwen gedaan, ze hebben het met Tsjechië gedaan en ze hebben het ook met Australië gedaan. Soms proberen ze dat ook met Taiwan te doen. Dus als we zaken doen met een autoritair land, moeten we heel voorzichtig zijn. We moeten niet toestaan dat dit soort zakenrelaties onze nationale veiligheid in gevaar brengen. En ik begrijp heel goed dat Israël de nationale veiligheid ook heel hoog op de regeringsagenda heeft staan," vervolgde hij.

De verklaring van Wu kwam slechts een week nadat de Amerikaanse president Joe Biden waarschuwde dat China "flirtte met gevaar" over Taiwan, en beloofde militair in te grijpen om het eiland te beschermen als het wordt aangevallen.

Wu's zorg, zei hij, is dat de Chinezen de verkeerde les leren uit de voortdurende Russische invasie in Oekraïne.

"Ik ben er niet zeker van of de Chinese leiders rationeel zijn in het nemen van hun eigen beslissingen. Wat we de laatste tijd zien is dat zij een militaire dreiging tegen Taiwan lijken op te voeren. Ze lijken te proberen hun strijdkrachten ver buiten Taiwan te projecteren," zei hij. "En daarom lijkt het erop dat China de verkeerde les heeft getrokken, en het lijkt erop dat het probeert te onderzoeken wat er fout ging in de Russische oorlogsvoering tegen Oekraïne om zichzelf te verbeteren. En als ze dat doen, denk ik dat hun vastberadenheid om achter Taiwan aan te gaan sterker zal zijn."

Om de Chinese dreiging het hoofd te bieden, werkt Taiwan volgens Wu op meerdere fronten: het bereidt zich militair en diplomatiek voor en probeert "zoveel mogelijk mensen te bevrienden".

Israël, zo voegde hij eraan toe, is een inspirerend land waar Taiwan naar opkijkt. Hij zei dat beide naties kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren. Afgelopen juli schreef Wu samen met de Taiwanese minister van digitale zaken een opiniestuk in de Post waarin hij opriep tot meer samenwerking met Israël, met name op het gebied van cyberveiligheid en opkomende technologieën. (JPost/VFI News)

"God, wij vragen U dat U vrede en vriendschap over de hele wereld bevordert, zodat wij oorlog en het verlies van onschuldige levens kunnen vermijden."

De betekenis van Shavuot

Batya en Barry staan stil bij de diepe betekenis achter deze belangrijke feestdag op de Joodse kalender - Sjavoeot - ook wel het Wekenfeest genoemd en vele andere namen. Verken de Bijbelse oorsprong en de vele lagen van betekenis die in de loop der eeuwen zijn toegevoegd aan deze rijke en betekenisvolle viering van Gods verbond met zijn volk.

Kunnen Israëlische Veiligheidsmethoden als Model Dienen voor Amerikaanse Scholen?

Schietpartijen op scholen in Israël zijn zeldzaam en de preventieve veiligheidsmaatregelen van de Joodse staat zouden een nuttig uitgangspunt kunnen zijn voor een betere schoolbeveiliging in de VS. Dit komt op een moment van publiek debat over de beste manier om scholen te beveiligen in de nasleep van de schietpartij op een school in Texas, waarbij 19 leerlingen en twee leraren omkwamen op de Robb basisschool in Uvalde, Texas.

Sinds 1974 zijn er zes terroristische aanslagen op Israëlische scholen geweest. Dit lage aantal kan worden verklaard door de vele lagen van beveiliging die Israël hanteert en de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de ondersteuning van de rechtshandhaving in het land.

David Hazony, een schrijver en commentator over Israëlische en Amerikaanse zaken, zei dat Israël "moeite doet om potentiële aanvallers te identificeren door middel van gedragsprofilering".

Israël zou aanslagen niet kunnen voorkomen als zijn inspanningen uitsluitend gebaseerd zouden zijn op gewapende veiligheidsagenten bij elke school, zei hij. Israël "investeert zwaar in het monitoren van profielen van mensen." Het heeft een "complexe, gelaagde benadering" van de veiligheid die gebruik maakt van inlichtingennetwerken om de verwerving van wapens en sociale media-activiteit te onderzoeken, zei hij.

Brig.Gen. (Res.) Amir Avivi, de oprichter en CEO van de Israël Defense and Security Forum (IDSF) NGO, merkte op dat de Israëlische "burgermaatschappij de tekortkomingen van de regering begrijpt, en de burgermaatschappij helpt" en benadrukte dat de vrijwilligers geen "burgerwacht" of "militie" zijn, maar onder de strikte controle van de grenspolitie zullen staan.

"Zij zullen worden opgeleid en uitgerust door functionarissen van de grenspolitie en zullen in verschillende gebieden, waaronder scholen, actief zijn", zei hij. Avivi zei dat het programma een "voorbeeld is van hoe de burgermaatschappij overheidsinstellingen kan helpen veiligheid te bieden". (FOX / VFI News)

Suriname Opent Ambassade in Jeruzalem

De Zuid-Amerikaanse republiek Suriname zal een ambassade openen in de hoofdstad van Israël, zei de minister van Buitenlandse Zaken van het land maandagmiddag 30 mei.

Minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramchand Ramdin heeft maandag in Jeruzalem een ontmoeting gehad met zijn Israëlische ambtgenoot Yair Lapid, als onderdeel van Ramdins bezoek aan Israël.

Tijdens de ontmoeting deelde Ramdin aan Lapid mee dat zijn land voornemens heeft een ambassade in Israël te openen. Momenteel wordt de missie van Suriname in Israël vertegenwoordigd door een consulaat in Tel Aviv.

De nieuwe ambassade zal in de nabije toekomst worden geopend, zei Ramdin en zal in Jeruzalem worden gevestigd, in plaats van in Tel Aviv, waardoor Suriname het laatste land wordt dat Jeruzalem erkent als de Israëlische hoofdstad.

Tijdens hun ontmoeting ondertekenden de ministers een overeenkomst inzake politiek overleg tussen de Israëlische en Surinaamse ministeries van Buitenlandse Zaken.

Minister Lapid heeft aangeboden Israëlische humanitaire hulpverleners naar Noord-Suriname te sturen, om te helpen bij de hulpverlening nadat hevige overstromingen veel bewoners dakloos hebben gemaakt. (INN/ VFI News)

Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken, maar dat doet u al. - 1 Thessalonicenzen 5:11

Saoedi-Arabië Investeert de Komende Tien Jaar Meer dan 1 Biljoen Dollar in Toerisme

Saoedi-Arabië zal de komende tien jaar meer dan 1 triljoen dollar uitgeven aan toerisme in een poging om tegen 2030 100 miljoen bezoekers aan te trekken en zijn hoofdzakelijk op olie gebaseerde economie te diversifiëren.

Het koninkrijk verschuift van religieus toerisme naar vrijetijdstoerisme, dat het beschouwt als een belangrijke sector in zijn Vision 2030-programma dat de economie van het land wil moderniseren, volgens een speciaal rapport dat onlangs werd gepubliceerd door Entrepreneur Middle East in samenwerking met Lucidity Insights.

Erika Masako Welch is de chief content officer van speciale rapporten voor Entrepreneur Middle East en hielp bij de samenstelling van het rapport. Ze vertelde The Media Line dat Saoedi-Arabië hoopt om een wereldwijde leider in toerisme te worden.

"Werkende [vrouwen] komen in razend tempo de beroepsbevolking binnen," zei Masako Welch. "Tien of vijftien jaar geleden had je misschien 5% van de Saoedische vrouwelijke bevolking in de beroepsbevolking en nu is dat 34%. Dat zijn veel banen waar jonge Saoedi's om strijden, en die banen zouden er niet zijn als er geen gloednieuwe industrieën in technologie en toerisme werden ontwikkeld."

Eerder deze maand kondigde Saoedi-Arabië aan dat het de Argentijnse voetbalgrootheid Lionel Messi had gecontracteerd als zijn nieuwe toerismeambassadeur. Na zijn aankomst in het koninkrijk voor Jeddah Season, een kunst- en cultuurfestival, uploadde Messi een gesponsorde Instagram-post vanaf een jacht in de Rode Zee met de hashtag #VisitSaudi.

Vrijetijdstoerisme was in 2019 goed voor 55% van alle wereldwijde reizen, zo blijkt uit het rapport van Masako Welch, dat werd gesponsord door Saudia Airlines. Saoedi-Arabië heeft vooral vertrouwd op religieuze bezoekers - die de Hajj- en Umrah-pelgrimstochten ondernemen - en bouwt momenteel zijn vrijetijdsportefeuille vanuit het niets op.

"Ze zijn niet helemaal nieuw in het verwelkomen van buitenstaanders, maar ze zijn nieuw in het verwelkomen van iedereen," zei ze. "Voorheen waren het alleen islamitische pelgrims, wat een grote business is. Dat op zich heeft Saudia Airlines gekatapulteerd om het net zo groot te maken als British Airways." (JPost/ VFI News)

Apparaat van Israëlisch Bedrijf Detecteert COVID-19 in 20 Seconden

Virusight Diagnostic, een Israëlisch bedrijf dat kunstmatige intelligentiesoftware en spectrale technologie combineert, kondigde de resultaten aan van een studie waaruit bleek dat zijn Pathogens Diagnostic-apparaat COVID-19 detecteert met een nauwkeurigheid van 96,3% in vergelijking met de gebruikelijke RT-PCR (reverse transcription-polymerase chain reaction)-test.

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van het Departement Wetenschap en Technologie van de Universiteit van Sannio, Benevento, Italië, in samenwerking met partnerbedrijf TechnoGenetics SpA.

Virusight is een samenwerking tussen het ARC Innovation Center van het Sheba Medisch Centrum van Tel Hashomer en Newsight Imaging, een bedrijf dat CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor) beeldsensorchips ontwikkelt die worden gebruikt in camera's en mobiele toestellen.

Het SpectraLIT-apparaat van Virusight verkrijgt spectrale signaturen van de monsters van monduitstrijkjes en analyseert machine-learning algoritmen die SARS-CoV-2 identificeren. Het apparaat stuurt de resultaten vervolgens in 20 seconden naar een telefoon of computer.

Het Virusight-apparaat is geregistreerd als een goedgekeurd in-vitrodiagnostisch (IVD) hulpmiddel. Het heeft het CE-merkteken voor de Europese markt en is in afwachting van wettelijke goedkeuring in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Latijns-Amerika en Azië-Pacific. Volgens het bedrijf zal het in de komende weken in Europa verkrijgbaar zijn. (JPost/ VFI News)

"Heer, wij danken U voor dit innovatieve apparaat en wij vragen U om Israëlische innovatie in de wereld op de voorgrond te blijven plaatsen en deze wereld te genezen van ziekten, waaronder Covid-19."

De suggesties, meningen en schriftverwijzingen van VvI Nieuws-schrijvers en redacteuren zijn gebaseerd op de beste ontvangen informatie.

Meer zien van VFI? Volg ons op facebook! Onze officiële Facebook-naam is Vision for Israel. Volg ons daar en klik op "Vind ik leuk" als je ons leuk vindt.