Logo

VFI News 16 september, 2022

The Day After 9/11

There is no other date in the history of the American people that is paired with sorrow. In the archives of our memory, we visit that terrifying pause that gripped the nations as we witnessed the world trade center collapse. As the smoke settled on the dawn of a new era, the American people awoke to a new reality. 2,977 people perished on that day. In the hearts of all Americans, the only words that were being uttered by young and old were ‘God Have Mercy.’ 21 years later, what have we learned? Join Barry Segal for this week’s VFI News.

#visionforisrael #history #911 #terorism #israel #america #worldtradecenter #news #breakingnews #newsupdate

SUBSCRIBE TO GET NOTIFIED! https://www.youtube.com/c/VisionforIsrael

Gantz: Iran Bouwt Syrische Militaire Locaties om Tot Raketfabrieken

Minister van Defensie Benny Gantz onthulde op maandag 12 september een kaart van militaire faciliteiten in Syrië waarvan hij beweerde dat ze werden gebruikt voor de productie van geavanceerde munitie voor Iran en zijn terreurmachten.

"Iran bouwt terreurindustrieën in Syrië voor zijn behoeften. Onlangs is het ook begonnen met het bouwen van geavanceerde industrieën in Jemen en Libanon. Deze trend moet worden gestopt," zei Gantz in New York.

De opmerkingen kwamen te midden van een duidelijke toename van het aantal luchtaanvallen in Syrië die algemeen aan Israël worden toegeschreven.

Gantz wees op het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, bekend als CERS, dat beschikt over een faciliteit in de buurt van de noordwestelijke Syrische stad Masyaf die lange tijd werd geassocieerd met de productie van precisie-grond-naar-grond-raketten, met inbegrip van het proces voor het gieten van vaste raketmotoren, alsmede chemische wapens.

"De sites die ik u op de kaart laat zien, en in het bijzonder de ondergrondse site in Masyaf waar precisieraketten worden geproduceerd, vormen een belangrijke potentiële bedreiging voor de regio en voor Israël," zei Gantz tijdens een mediaconferentie. (TOI /VFI News)

"God, wij vragen u ons te beschermen tegen de complotten van de vijand, waaronder kernwapens, laster en elke vorm van vijandigheid."

De artikelen in deze publicatie weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten of meningen van Visie voor Israël. We proberen nauwkeurige berichtgeving te geven over nieuws dat relevant is voor Israël, het Midden-Oosten, de diaspora en Joodse kwesties over de hele wereld - en we hopen dat u het zowel informatief als nuttig vindt voor voorbede.

'Israël Heeft Nieuw Bewijs Geleverd van Iraanse Leugens'

Na het overleg van premier Lapid met de Duitse kanselier Olaf Scholtz en andere hoge ambtenaren, zei een diplomatieke bron dat Lapid er zeker van is dat de Europese leiders pessimistisch zijn over de uitkomst van de nucleaire besprekingen met Iran.

"Sommigen zeggen dat het komt door de verharding van het Amerikaanse standpunt na besprekingen met Israëlische functionarissen," zei de bron, die een soortgelijke verandering in de houding van Iran opmerkte. Volgens de bron presenteerde Israël nieuw bewijs aan de Europeanen met betrekking tot het Iraanse nucleaire programma. "We hebben hen het bewijs geleverd dat de Iraniërs op dit moment liegen."

Bovendien benadrukte de bron dat de opwarming van de betrekkingen tussen Rusland en Iran en de vrees dat de onlangs in de nasleep van de oorlog in Oekraïne opgelegde sancties "met hulp van Rusland zullen verdwijnen", Europa ertoe hebben aangezet zijn houding te verharden. Volgens hem heeft ook de dreiging van Iraanse aanvalsdrones door Russische troepen in Oekraïne bijgedragen tot de mentaliteitsverandering.

De bron merkte op dat Lapid vindt dat de Amerikaanse president Biden "rechts staat van de Democratische Partij" en dat de PA meer moet doen om het geweld uit te roeien, vooral in de gebieden Jenin en Shechem (Nablus), "als zij serieus genomen wil worden". (INN/ VFI News)

"God, wij danken U dat U ons helpt bij het onthullen van vitale stukken waarheid aan de wereld, het winnen van bondgenoten en het verzekeren van de veiligheid van Israël."

Iran Zegt drone te Hebben Ontwikkeld "Ontworpen om Israël's Tel Aviv en Haifa te Raken".

Irans hoofd van de grondtroepen brigadegeneraal Kiomars Heidari zei op maandag 12 september dat Teheran een geavanceerde zelfmoorddrone met groot bereik heeft ontwikkeld "ontworpen om Israël's Tel Aviv en Haifa te raken", meldde een semi-officieel Iraans nieuwsagentschap.

Heidari zei dat de drone, genaamd Arash-2, een nieuwere versie is van Arash-1. Iran zei maandag dat het bereid was te blijven samenwerken met de nucleaire waakhond van de VN, terwijl het een drone onthulde die in staat is grote steden in Israël te raken, dat heeft gedreigd Iraanse nucleaire sites aan te vallen als diplomatie er niet in slaagt een nucleair pact uit 2015 te redden.

Nadat Europese mogendheden hun frustratie hadden geuit over de intenties van Teheran om de overeenkomst te redden, drong de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Nasser Kanaani, er bij het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) op aan "niet toe te geven aan de druk van Israël" over de nucleaire activiteiten van Teheran.

Op zaterdag 10 september zeiden Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland dat zij "ernstige twijfels" hadden over de intenties van Iran om een overeenkomst ter beperking van zijn nucleaire programma nieuw leven in te blazen in ruil voor een opheffing van de sancties. (JPost / VFI News)

Stel uw toorn tegenover de woede van mijn vijanden. Kom erbij, Here, en eis het recht voor mij op. - Psalm 7:6

Koning Charles III: een Vriend van het Britse Jodendom, met Speciale en Historische Banden met Israël

Met het heengaan van Koningin Elizabeth II heeft het Verenigd Koninkrijk een nieuwe koning, Charles III, die met zijn 73 jaar de oudste persoon is die de Britse troon bestijgt. Charles heeft al lang een goede relatie met de Britse Joden, en heeft de laatste jaren ook zijn bona fides met Israël versterkt.

De royals hebben een diepe historische band met de Joodse staat, omdat Groot-Brittannië het land bestuurde tussen 1920-1948. Charles heeft zelf nauwe banden met Britse Joodse leiders en instellingen, en heeft grote belangstelling getoond voor de verhalen en lessen van de Holocaust. Hij heeft de afgelopen jaren warme ontmoetingen gehad met twee Israëlische presidenten en heeft het land bezocht tijdens een historisch bezoek in 2020.

In 2020 bracht Charles zijn eerste officiële bezoek aan Israël, nadat hij eerder korte reizen had gemaakt voor de begrafenissen van Yitzhak Rabin en Shimon Peres. Toen hij in het land was om het World Holocaust Forum bij te wonen, had Charles een ontmoeting met de toenmalige president Rivlin en plantte hij een boom in de presidentiële residentie in Jeruzalem.

Charles had een ontmoeting met een groep overlevenden van de Holocaust in het Israel Museum in Jeruzalem en bezocht de tentoonstelling over de Dode Zeerollen. Hij woonde ook een receptie bij in het huis van de Britse ambassadeur in Ramat Gan, waar hem verschillende Israëlische wetenschappelijke en medische innovaties werden getoond.

De grootmoeder van Charles, prinses Alice van Battenberg, ligt begraven in de kerk van Maria Magdalena op de Olijfberg in Jeruzalem. Tijdens zijn reis heeft Charles haar graf bezocht en hij heeft dat ook bij privébezoeken gedaan. (TOI / VFI News)

Wie veel vrienden heeft, raakt geruïneerd, maar een echte vriend is meer waard dan een broer. - Spreuken 18:24

Zorgen voor veiligheid in het zuiden | Visie voor Israël

Voor degenen die in het zuiden van Israël wonen, zijn raketaanvallen vanuit Gaza niet ongewoon. Sinds 2007 heeft Gaza 25.000 raketten afgevuurd op de zuidgrens. Hoewel de Iron Dome veel van die raketten onderschept, komen er nog steeds raketten terecht in steden met onschuldige burgers. Met de gulle bijdragen van onze donateurs kan Visie voor Israël mobiele schuilplaatsen leveren aan nederzettingen en steden aan de zuidgrens van Israël om hun veiligheid bij deze aanvallen te garanderen.

Duitsland is Israëls Belangrijkste Bondgenoot na de VS, Zegt nieuwe gezant in Berlijn

Premier Yair Lapid reist deze week naar Duitsland om de diepe strategische en historische relatie tussen Israël en het grootste land van de Europese Unie te benadrukken, en zal de dreiging van Iran bespreken met Duitse leiders, zei Israëls ambassadeur in Berlijn, Ron Prosor, op zondag 11 september.

"De reis van de premier komt er in wezen op neer dat hij zegt: 'Ik ben naar Washington gereisd, ik ben naar Frankrijk gereisd, ik ben naar de verschillende landen van de Abraham-akkoorden gereisd,'" zei Prosor telefonisch tegen de media voordat Lapid naar Duitsland vertrok.

"'Ik kom naar Duitsland omdat dit de meest substantiële relatie is die we in Europa hebben.'" Prosor benadrukte dat "de relatie tussen Duitsland en Israël een strategische relatie is." "De Duits-Israëlische betrekkingen zijn de meest intense strategische relatie die Israël met Europa heeft. Na de Verenigde Staten van Amerika is dit de meest strategische bilaterale relatie die Israël met enig land heeft," zei Prosor.

Het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de banden met Israël "een hoeksteen van het Duitse buitenlandse beleid". Duitsland is Israëls belangrijkste handelspartner in Europa, en de langdurige stille relatie op militair en inlichtingengebied komt steeds meer in de openbaarheid.

Prosor benadrukte dat ex-kanselier Angela Merkel zei dat de veiligheid van de staat Israël centraal staat in het nationale belang van Duitsland. "De nieuwe kanselier Scholz heeft dat herhaald en politici van alle kanten van de politieke scheidslijn zijn het daarover eens," zei hij. (TOI / VFI News)

"God, we zijn dankbaar dat Hij ons machtige bondgenoten heeft geschonken die onze waarde als natie zien, bereid zijn ons te verdedigen en vruchtbare samenwerkingen met ons aangaan."

U van Wisconsin Verontschuldigt zich na 'Zionisme is Genocide'-Graffiti op de Campus

Bestuurders van de Universiteit van Wisconsin-Madison hebben hun verontschuldigingen aangeboden aan de Joodse studenten van de school, nadat op de eerste dag van het semester vorige week op verschillende plaatsen op de campus graffiti was aangetroffen die waren gericht tegen wat de daders "zionistische" studentengroepen noemden.

Functionarissen van de universiteit noemden de graffiti antisemitisch en zeiden niet te weten wie ze had getekend. Volgens plaatselijke berichten en afbeeldingen die door het American Jewish Committee zijn gedeeld, bevatte de graffiti op één locatie zinnen als "Zionisme is racisme" en "Zionisme is genocide", en werd verwezen naar niet nader genoemde "zionistische" organisaties aan de universiteit die "bloed aan hun handen hebben".

"Deze labels zijn antisemitisch: ze schrijven brede acties of overtuigingen toe aan Joodse studentengroepen," zeiden UW Vice Chancellor Lori Reesor en Chief Diversity Officer LaVar J. Charleston in een gezamenlijke verklaring woensdag 7 september.

"Aan de Joodse studenten en anderen die getroffen zijn, het spijt ons voor de impact die dit had op jullie eerste lesdag bij UW," vervolgden Reesor en Charleston. "We streven er echt naar om een campus te creëren waar elke student zich thuis voelt, en dit soort berichtgeving schaadt dat doel en streven." (TOI/VFI News)

Een oprecht mens vindt voldoening in rechtvaardigheid, maar voor boosdoeners is dat een verschrikking . - Spreuken 21:15

Historische primeur: DeSantis Eist Onderwijs in de Hebreeuwse Bijbel op Openbare Scholen in Florida

In een toespraak van 27 augustus op de Nashville Women's Conference kondigde Laurie Cardoza-Moore van de Republikeinse Partij aan dat zij samenwerkt met gouverneur Ron DeSantis om van zijn staat de eerste te maken die "de Hebreeuwse Bijbel" als eis stelt bij Civics op de openbare scholen van Florida.

"Zij zullen leren over de Hebreeuwse Bijbel en de rol die deze speelde bij de oprichting van onze natie," legde Cardozo-Moore uit. "Ze zullen leren over de Hebreeuwse Bijbel en de rol die deze speelde bij het opstellen van onze oprichtingsdocumenten. Ze zullen leren over de Hebreeuwse Bijbel en de rol die deze speelde in de structuur van onze regeringsvorm. Onze natie is gebaseerd op de Torah."

"Florida is nu de enige staat in het land die onderwijst wat God ons opdraagt onze kinderen te leren," zei ze. Moore is het hoofd van Proclaiming Justice to the Nations, een christelijke zionistische organisatie die antisemitisme bestrijdt.

Een video van haar uitspraken werd geplaatst door een extreem-linkse organisatie, die zei de clip te hebben geplaatst "om de agenda van extreem-rechts bloot te leggen". De organisatie bekritiseerde haar toespraak en beschreef Cardozo-Moore als een "Trump-liefhebbende, anti-islam, religieus-rechtse activist die onlangs begonnen is haar inspanningen te richten op het verzekeren dat openbare schoolboeken de volgens haar antisemitische, anti-Joods/christelijke, anti-Amerikaanse, pro-islamitische indoctrinatie van leerlingen elimineren." (I365N / VFI News)

Eerste Fietstunnel van Israël Opent in Jeruzalem

De Kerem Tunnel, de eerste fietstunnel in Israël, is ingehuldigd als onderdeel van het Jerusalem Ring Path, een fietsroute van 42 kilometer rond de hoofdstad.

De tunnel verbindt het pad tussen Nahal Refaim en Emek Motza. De zuidelijke ingang ligt in Refaim Park, onder Ein Laban, en de noordelijke ingang ligt in Nahal Ein Kerem, ongeveer een halve kilometer van het knooppunt Kerem.

Het 2,1 kilometer lange tunnelproject werd ingehuldigd tijdens een ceremonie op donderdag 8 september, in aanwezigheid van Jeruzalem en minister van Erfgoed Ze'ev Elkin, burgemeester Moshe Lion, de voorzitter van het Gihon waterbedrijf Avi Baleshnikov en honderden fietsers.

"In het verleden was Jeruzalem een aantrekkelijke toeristische stad vanwege zijn roemrijke verleden. Vandaag de dag bevat het naast zijn historische schatten ook modern toerisme," zei Elkin. "De inauguratie van [dit] tunnelproject is een ander onderdeel van de ontwikkeling van de stad Jeruzalem en haar transformatie tot een aantrekkelijke toeristische stad voor alle soorten publiek in Israël en in de hele wereld." (JPost/ VFI News)

Hij zal u vinden en terugbrengen naar het land van uw voorouders. Hij zal ervoor zorgen dat het u goed gaat, nog meer dan uw voorouders, en u in aantal doen toenemen. - Deuteronomium 30:5

De suggesties, meningen en schriftverwijzingen van VvI Nieuws-schrijvers en redacteuren zijn gebaseerd op de beste ontvangen informatie.

Meer zien van VFI? Volg ons op facebook! Onze officiële Facebook-naam is Vision for Israel. Volg ons daar en klik op "Vind ik leuk" als je ons leuk vindt.