Logo
Artykuł 1 z 7

Żydowskie organizacje chwalą porozumienie pokojowe Izraela z Sudanem

Organizacje żydowskie i proizraelscy politycy pochwaliły zainicjowaną przez USA normalizację między Izraelem i Sudanem. Amerykańsko-Izraelska komisja obu narodów komisja dla spraw publicznych (AIPAC) określiła wiadomość z 23.10 jako historyczny kamień milowy. „Przyjmujemy z zadowoleniem odwagę narodów, które się na ten krok zdecydowały i umożliwiły znaczący przełom dyplomatyczny” – czytamy w wyjaśnieniu AIPAC. „Przed 53 laty arabscy politycy zebrali się w Sudanie i proklamowali, żadnego pokoju z Izraelem, żadnego uznania Izraela i żadnych pertraktacji z Izraelem.” Dzisiejsze zapowiedzi to jest niezwykły przełom i odejście od starych haseł, które prowadziły do podziałów i wrogości. AIPAC wezwał arabskich polityków, zwłaszcza „prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa, do rozmów z Izraelem”. (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się nadal o błogosławieństwo i uzdrowienie dla Izraela i jego sojuszników.