Logo
Artykuł 1 z 10

Izraelscy poszukiwacze odkryli starą na dnie morza tradycję konsumpcji oliwy

Na jednym z wykopalisk na dnie morza archeolodzy odkryli dwie kamienne sągwie z tysiącami pestek po oliwkach. Pestki są dobrze zachowane i całe i wskazują, że oliwki do konsumpcji używane masowo i bardzo wcześniej. Wcześniejsze znaleziska były tak jednoznaczne i uważano, że oliwki przerabiano już w 1 stuleciu naszej ery. Oliwki i ich pestki odgrywają w kuchni śródziemnomorskiej wielką i symboliczną i rolę. Najnowsze badania dowodzą, że mieszkańcy na miejscu używali oliwek nie tylko do oleju ale i to spożycia. (Jerusalem Post, VFI News)

„Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła I rośliny na użytek człowieka, By dobywał chleb z ziemi I wino, które rozwesela serce człowieka, Oliwę, od której lśni się oblicze, I chleb, co wzmacnia serce człowieka. Obficie napojone są drzewa Pańskie, Cedry Libanu, które posadził,“–