Logo
Artykuł 8 z 9

Błogosław Izraela

My, z wizji dla Izraela zwracamy się do was, naszych wiernych czytelników i darczyńców. Dziękujemy za waszą pomoc dla Izraela. Pracujemy dzień i noc by zaradzić potrzebom. Potrzebujemy pilnie ponadnaturalnego Bożego zaopatrzenia, by dalej wspierać różne projekty. Znajdziecie nasze projekty ze zdjąciami na stronach: https://www.visionforisrael.com/de/projekte

Dziękujemy Wam z całego serca, że stoicie po stronie Izraela.” Czy nie płakałem nad utrapionym przez los, a moja dusza nie ubolewała nad biednym?” – Hiob 30,25. Patrz też – 1. Koryntian 15,58.