Logo
Artykuł 2 z 11

Więcej zagrożonych młodocianych szuka pomocy w kryzysie pandemicznym

Przez pandemię rośnie nadużywanie narkotyków, emocjonalny stres i więcej przemocy wśród zagrożonej młodzieży, jak wynika z badań opublikowanych 27.12.2020 przez organizacje dobroczynne.Od września do listopada do organizacji zwróciło się 6.517 młodocianych, było to 41% więcej niż przed rokiem. Przypadki depresji, stany lękowe, samookaleczenia, przemoc, nadużywanie alkoholu i innych używek – wzrosło. 1.989 osób przyznało się
do konsumpcji narkotyków.Meldunki o samookaleczeniach wzrosły 2,7 razy. Ilość przypadków zaburzeń jedzenia wzrosły 1,8 razy jak przed rokiem.(TOI, VFI News)

Proszę módlcie się zgodnie z Psalmem 62,2-3 i Filipian 4,8.