Logo
Artykuł 4 z 7

Niemiecki wywiad: „Iran wspiera antysemityzm i ogromną nienawiść dla Izraela. “

Jak podał berliński urząd ochrony konstytucji w raporcie z dnia 25.06. „Antysemityzm i nienawiść dla Izraela jest bardzo dotowana w islamskiej republice. „Przywódca irańskiej rewolucji, Ajatollah Khomeini wielokrotnie określał Izraela jako „małego szatana” i otwarcie nawoływał do zniszczenia go. Antysemityzm jest częścią polityki państwa i państwowej ideologii. Zarówno rząd Obamy, jak i Trumpa zaliczają irański reżym do największych sponsorów terroryzmu na świecie. (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się żeby plany złego, zniszczenia ludu bożego spełzły na niczym. Oby ci wszyscy którym urągają dla iie ia Bożego zostali zniszcvzeni zgodnie z 2 Księgą Samuela 22,31 i Psalmem 62. Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.” – 1. Jana 4,20