Logo
Artykuł 4 z 9

Izraelczycy w pobliżu granicy nie mają dostępu do schronów

Cztery lata po pierwszym urzędowym raporcie na temat przygotowania frontu ludowego na ostrzał rakietowy miliony Izraelczyków nie mają adekwatnego schronienia. Do tego jeszcze plany ewakuacji nie są jeszcze w pełni gotowe. Jak wynika z nowego raportu w czasie od września 2000 do września 2019 na Izrael spadło ok. 21.000 pocisków i rakiet. W przyszłej wojnie spodziewać się można daleko większej ilości pocisków i rakiet. Ale według szacunków 2,6 miliona mieszkańców (tj. 28%) nie ma żadnego schronu w pobliżu miejsca zamieszkania. Z 12.601 publicznych schronów 20% zostało ocenionych jako niewystarczające (2.494). Wojska obrony nie będą w stanie obronić infrastruktury. (Jerusalem Post, VFI News)

„Bóg skałą moją, jemu ufam, Tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją,“ – 2. Samuela 22,33