Logo
Artikel 9 van 10

Marokko Gaat Israëlische Methode van Biologische Uitroeiing met Uilen Toepassen

Aansluitend op het succes van Israël, Cyprus, Griekenland, Jordanië en de Palestijnse Autoriteit, zal Marokko nestkasten voor uilen installeren, die biologische uitroeiing in de landbouw mogelijk zullen maken zonder het gebruik van giftige chemicaliën die gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

De man die het initiatief startte, prof. Yossi Leshem, is lid van de Society for the Protection of Nature in Israel, een ornitholoog en een professor in de zoölogie aan de Universiteit van Tel Aviv.

Leshem zei dat hij een paar jaar geleden prof. Imad Chirkawi, een ecoloog en vogelonderzoeker, ontmoette in een workshop van Mashav (The Centre for International Cooperation). Tijdens deze bijeenkomst toonde Leshem belangstelling voor het leiden van het initiatief in Marokko en de andere Maghreb-landen zoals Algiers en Tunesië.

"We zien dat de uil de duif vervangt als de voorbode van vrede en bewijst eens te meer dat vogels geen geografische grenzen hebben", zei de professor. "Ik ben blij om te zien dat de visie vorm krijgt. Ik hoop dat als resultaat van de bijeenkomsten in Dubai, de emiraten van de VAE die milieuvriendelijke landbouw willen gebruiken en willen leren van de methoden die de afgelopen 35 jaar in Israël zijn ontwikkeld zich ook bij het initiatief zullen aansluiten.

Het Israëlische nationale initiatief om uilen en valken als biologische verdelger in de landbouw te gebruiken, kreeg in 2008 vorm in samenwerking met de Society for the Protection of Nature in Israel, de Universiteit van Tel Aviv en de ministeries van Landbouw, Regionale Samenwerking en Milieubescherming, en andere organisaties.

Tot nu toe zijn er zo'n 5.000 nestkasten geplaatst in de Golanhoogten, Galilea, de Hula-vallei, de Jizreël-vallei, de Beit Shean-vallei, de Sharon-regio, Judea en het zuiden.

Het project is een succes geweest bij het minimaliseren van het gebruik van giftige chemicaliën in de Israëlische landbouw en zal dit naar verwachting in de toekomst verder verminderen.

De belangrijkste voedselbron voor uilen zijn knaagdieren, en uilen vangen elk jaar tussen de 2.000 en 6.000 knaagdieren, afhankelijk van de grootte van de prooi.

"Hoe groter en meer opeenvolgend de gebieden zijn, hoe groter de uilenpopulatie zal zijn en hoe consistenter en gezonder, wat het succes van het project groter zal maken," zei Leshem. "Bovendien kan regionale samenwerking worden gebruikt als brug tussen Jordaniërs, Palestijnen en Israëli's. Gezamenlijke inspanningen zullen het systeem helpen verbeteren en zo bijdragen aan de ontwikkeling van een milieuvriendelijke landbouw." (JPost / VFI News)

“Vraag het maar aan de dieren, zij zullen het jullie wel uitleggen, vraag het de vogels, zij zullen het jullie vertellen, of laat de aarde het vertellen of de vissen uit de zee. Zij allen erkennen dat de Here alles zo heeft gemaakt. Want het leven van elk levend wezen is in de hand van God, ook de adem van iedere sterveling.” - Job 12:7-10

The suggestions, opinions, and scripture references made by VFI News writers and editors are based on the best information received.

Want to see more from VFI? Follow us on Facebook! Our official Facebook name is Vision for Israel. Follow us there and please hit “like” if you like us.