Logo
Artikel 9 van 12
Police and community safety vehicles at a Jewish event in Brooklyn, New York City

Uit Politiegegevens Blijkt dat Antisemitische Incidenten in NYC de Afgelopen 2 Jaar Meer dan Verdubbeld Zijn.

Vorig jaar werden in New York City meer dan 250 antisemitische haatmisdrijven bij de autoriteiten gemeld, wat volgens politiegegevens een sterke stijging betekent van het aantal tegen Joden gerichte incidenten in de afgelopen twee jaar.

De cijfers voor heel 2022 werden opgeteld door maandelijkse rapporten van het New York Police Department over haatmisdrijven in de stad te verzamelen. De politie gaf donderdag cijfers voor december vrij, waaruit bleek dat er vorige maand 11 antisemitische incidenten waren, een relatief laag aantal.

In heel 2022 werden er volgens de gegevens echter 263 haatmisdrijven gemeld, gemiddeld elke 33 uur één antisemitisch incident in de stad.

Het cijfer onderstreept een scherpe toename van anti-Joodse incidenten die de landelijke trends weerspiegelt, meer dan een verdubbeling van de 121 antisemitische misdrijven die in 2020 werden gemeld en een explosieve stijging van de 196 incidenten die in 2021 werden gemeld.

Volgens het dashboard voor haatmisdrijven van de politie, met jaargegevens voor 2022 tot en met september, waren Joden vorig jaar veel meer dan enige andere groep het doelwit. De incidenten in het afgelopen jaar variëren van gewelddadige aanvallen tot verbale intimidatie, schade aan eigendommen en antisemitische graffiti.

Joodse veiligheidsgroepen hebben gezegd dat veel aanvallen waarschijnlijk niet worden gemeld, hoewel waarnemers opmerken dat een deel van de toename van antisemitische misdrijven te wijten is aan andere en verbeterde meldingsmethoden. (TOI / VFI News)

"God, we vragen om bescherming van het Joodse volk over de hele wereld. We hopen dat haatspraak en haatmisdaden minder getolereerd en strenger bestraft zullen worden, en dat Joodse mensen zich verder veiliger zullen voelen."