Logo
Artikel 8 van 9

Fort uit Tijdperk van Koning David Gevonden in Golan

Wat misschien wel de vroegste versterkte nederzetting op de Golanhoogvlakte is, dateert uit de tijd van koning David 3.000 jaar geleden, werd onlangs ontdekt tijdens bergingsopgravingen voorafgaand aan de bouw van een nieuwe wijk. Ongelooflijke rots sets van twee figuren die hun armen omhoog hielden - mogelijk in gebed met wat een maan zou kunnen zijn - werden blootgelegd in het unieke fort, dat dateert uit de 11e-9e eeuw voor Christus.

De treffende vondst wordt voorlopig in verband gebracht met het Gesjuritische volk, van wie in de Bijbel wordt vermeld dat hun hoofdstad in de buurt lag, ten noorden van het Meer van Galilea.

In een korte Hebreeuwse video over de ontdekking zei codirecteur Barak Tzin van de graaf dat toen de ets werd gevonden bij de ingang van het fort: 'We begrepen dat we iets heel, heel belangrijks hadden ... We waren verbaasd een zeldzaam en opwindende vondst te hebben gevonden: een grote basaltsteen met een schematische gravure van tweehoornige figuren met uitgespreide armen. " (TOI / VFI News)

“God, we zien uw wil gedurende de millennia geopenbaard, in steen gegraveerd, en in ons hart door uw woorden. Blijf ons alsjeblieft begeleiden zoals u altijd heeft gedaan. "