Logo
Artikel 4 van 9

Frans Parlementslid: Hezbollah Moet tot Terroristische Organisatie Worden Verklaard

Het Franse parlementslid Meyer Habib, die fungeert als plaatsvervangend voorzitter van de commissie buitenlandse zaken van het parlement, eist dat Frankrijk Hezbollah tot een terroristische organisatie verklaart, zoals Duitsland onlangs heeft gedaan.

Habib zei dat in de nasleep van de dodelijke explosie in Beiroet "de greep van de sjiitische terreurorganisatie Hezbollah op Libanon de enige vraag is die ons vandaag zou moeten bezighouden".

"De Libanezen verklaren dit nu luid en duidelijk: de ramp is een direct gevolg van de overname van het Land van de ceders door de Islamitische Republiek Iran. Al een jaar geleden, op 23 juli 2019, schreef ik een brief aan de president van Frankrijk met de vraag om Hezbollah als terroristische organisatie te verklaren, "herinnert Habib zich.

Hij vervolgde: "Hezbollah heeft veel Frans bloed aan zijn handen en ons land was zelfs een van de eerste slachtoffers."

In 2013 plaatste de Europese Unie de 'militaire vleugel' van Hezbollah op de zwarte lijst als terroristische organisatie, maar slaagde er niet in de politieke tak van de groep op de zwarte lijst te zetten.

Hezbollah speelt een belangrijke rol in de Libanese politiek en is een belangrijke speler in de regering. (INN / VFI News)

Maar u klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan.—Efeziërs 6:14