Logo
Artikel 2 van 9

Bijbelse Plaats van Siklag Eindelijk Geïdentificeerd?

Siklag wordt verschillende keren genoemd in de Bijbel, het meest bekend in het boek Samuël, toen een jonge David door de Filistijnse koning Achis van Gat een toevluchtsoord voor koning Saul werd verleend. David kreeg Siklag toegekend als vazalstaat, onder bescherming van Achish, en hij gebruikte het als basis voor invallen tegen de Gesurieten, de Girzieten en de Amelekieten.

Volgens het boek Samuël werd de stad verwoest door de Amalekieten en werd de bevolking tot slaaf gemaakt. Nadat Saul in de strijd met de Filistijnen was gedood, verliet David Siklag en reisde naar Hebron om de gezalfde koning van Israël te worden.

Tel a-Sharia in de Negev is lange tijd geïdentificeerd als een van de mogelijke locaties van Siklag en heeft een van de sterkste claims dat het de oude nederzetting is. Nu is er een andere theorie naar voren gebracht die de beweringen van Tel a-Sharia ondersteunt. (JPost / VFI News)

Drie dagen later kwamen Dai den zijn mannen terug bij de stad Siklag en merkten tot hun ontzetting dat de Amelekieten in hun afwezigheid de stad hadden overvallen en platgebrand. —1 Samuel 30:1