Logo
Artikel 6 van 11
This beautiful hymn is a prayer from Deuteronomy

Hashkifa | Barry & Batya Segal

Deze prachtige hymne is een gebed uit Deuteronomium 26:15, waarin een groot verlangen wordt uitgedrukt dat God naar ons zou kijken met een oog van liefde, zelfgenoegzaamheid en verrukking - en om de beloften te vervullen die Hij ons heeft gedaan voor overvloed en voorspoed. Geniet van deze warme, persoonlijke communicatie met God, op serene scènes en tijdloze tonen uit het Land.