Logo
Artikel 9 van 11
Professor Galia Maayan of the Technion – Israel institute of Technology

Onderzoekers van Technion Maken Doorbraak in Onderzoek naar de Ziekte van Alzheimer

Onderzoekers van het Technion - Israel Institute of Technology en het Franse Nationale Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS) ontwikkelden een molecuul dat de voortgang van de ziekte van Alzheimer zou kunnen vertragen, volgens een rapport dat vorige week in de Angewandte Chemie werd gepubliceerd.

Een oorzaak van deze neurodegeneratieve ziekte is een overmaat aan koperionen in cellen. Wanneer oxidatiemiddelen, vrije radicalen genaamd, worden gevormd door het koper- en amyloïde-beta-complex Cu-Aβ, kunnen deze schade aan hersencellen toebrengen. Het verwijderen van het koper breekt deze stof echter af, waardoor celdood wordt voorkomen en de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer wordt geremd.

Koper wordt van de amyloïde gescheiden door moleculen in te brengen die de koperionen binden, een proces dat chelatie wordt genoemd. Dit kan moeilijk zijn omdat de moleculen stabiel moeten zijn en bestand moeten zijn tegen oxidatie-reductiereacties. Ze mogen ook geen zinkionen binden, omdat deze nodig zijn voor het normaal functioneren van de hersenen en door ze te binden, wordt voorkomen dat de moleculen koper binden.

Het door de onderzoekers ontwikkelde kunstmatige molecuul, P3 genaamd, kan koper binden, CuP3 vormen en het koper uit het amyloïde verwijderen, waardoor de vorming van schadelijke oxidatiemiddelen wordt geremd. Een waarschuwing is dat het molecuul ook zink bindt, maar de binding is relatief zwak en zorgt ervoor dat het zink-amyloïdecomplex onstabiel is; daarom bindt P3 voornamelijk koper.

Deze bevindingen, door professor Galia Maayan en doctoraalstudent Anastasia Behar van de Technion's Schulich-faculteit voor scheikunde, evenals prof. Christelle Hureau van het Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS, Toulouse, Frankrijk, vormen een nieuwe weg in het onderzoek naar de behandeling van Alzheimer, een slopende ziekte zonder bekende genezing. (JPost / VFI News)

“Maar toch komt er een tijd dat Ik de schade die aan Jeruzalem is toegebracht, zal herstellen en haar weer welvaart en vrede zal geven.” - Jeremia 33:6