Logo
Artikel 9 van 12
South Africa

Grote Zuid-Afrikaanse banken bieden platform om Hamas te financieren

Onderzoek door Israëlische media en verschillende bronnen, bracht aan het licht wat een netwerk lijkt te zijn van verschillende Zuid-Afrikaanse organisaties en stroman-bedrijven die nauw betrokken zijn bij het financieren van Hamasactiviteiten via de Al-Quds Foundation. Een internationale groep die door de VS is gesanctioneerd en door Israël verboden, met behulp van rekeningen bij grote lokale Zuid-Afrikaanse banken: Standard Bank, Nedbank en Absa.

De Al-Quds International Foundation (ook bekend als Al-Quds International Institute of QII) werd in 2001 in Beiroet opgericht door Hamasleden om geld in te zamelen voor de terreurorganisatie onder het mom van liefdadigheid.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën regelt het leiderschap van Hamas alle zaken van de stichting via Hamasleden die zitting hebben in het bestuur en andere administratieve commissies, terwijl alle documenten, plannen, begrotingen en projecten worden opgesteld door Hamas-ambtenaren.

De stichting maakt deel uit van het uitgebreide netwerk van organisaties die gelieerd zijn aan de Moslim Broederschap. De stichting werd tot voor kort voorgezeten door sjeik Yusuf Al-Qaradawi, de meest prominente islamitische geleerde van de soennitische wereld van de afgelopen decennia, die ook gelieerd was aan de as van de Moslim Broederschap en die in het Westen bekend werd vanwege zijn beruchte fatwa (een islamitische wettelijke uitspraak) waarin hij zelfmoordaanslagen goedkeurde en beval.

Ondanks de sancties van de VS en Israël, zet de stichting haar activiteiten over de hele wereld voort, met ongeveer dertien afdelingen in verschillende landen. Soms onder verschillende namen. In Zuid-Afrika bestaat ook een geregistreerde organisatie met de naam ‘Al-Quds Foundation SA’ die op hun nieuwe website openlijk toegeeft dat ze 'een filiaal zijn van de Al-Quds stichting met het hoofdkantoor in Libanon’.

De organisatie zelf schept op over haar fondsenwervingsactiviteiten en beweert dat het geld zou worden overgemaakt aan de behoeftigen in Gaza. Op de website van de stichting staat Sheikh Ebrahim Gabriels vermeld als directeur, die sinds 2019 de Zuid-Afrikaanse tak leidt. (JPost / VFI News)

‘Ieder schrander mens handelt met overleg, maar een zot kraamt dwaasheid uit.’ - Spreuken 13:16