Logo
Artikel 10 van 11
National Council for the Child study

Herhaalde Quarantaine Verhoogt Geweld Onder Kinderen

Het rapport 'Kinderen in Israël' van de Nationale Raad voor het Kind, gepubliceerd op dinsdag 25 januari, wijst op een aanzienlijke toename van fysiek geweld tegen familieleden en vrienden door kinderen die in quarantaine werden gedwongen.

Uit ouderrapporten bleek dat onder kinderen die in quarantaine gingen en vooral wanneer ze meer dan eens in quarantaine gingen, driftbuien of woede-uitbarstingen werden geregistreerd die tot geweld leidden. Volgens het rapport ondervond 31% van de kinderen die meer dan eens in isolatie gingen fysiek geweld, vergeleken met ongeveer 17% van degenen die een keer of minder in isolatie gingen.

59% van de kinderen die meer dan eens in isolatie gingen, kreeg driftbuien, vergeleken met 43% van degenen die een keer in isolatie zaten en 36% van degenen die helemaal niet in isolatie gingen.

Uit de gegevens blijkt ook dat tijdens de derde sluiting, samen met de sluiting van het onderwijssysteem, het aantal behandelingen door psychologen voor studenten met een verhoogd risico op zelfmoord met 43% toenam. (INN / VFI News)

Ouders, behandel uw kinderen zo dat zij niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Here leren volgen en liefhebben. - Efeziërs 6:4

De suggesties, meningen en schriftverwijzingen van VvI Nieuws-schrijvers en redacteuren zijn gebaseerd op de beste ontvangen informatie.

Meer zien van VFI? Volg ons op facebook! Onze officiële Facebook-naam is Vision for Israel. Volg ons daar en klik op "Vind ik leuk" als je ons leuk vindt.