Logo
Artikel 13 van 14

POST COVID-19, EEN-DERDE VAN ISRAELIS GESTRESST EN ANGSTIG

Een derde van de Israëli's ouder dan 21 jaar is gestrest en angstig als gevolg van de coronaviruscrisis, blijkt uit een studie gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het rapport 'Civil resilience during the coronavirus crisis' was het eerste door de staat beheerde onderzoek in zijn soort dat werd uitgevoerd nadat de blokkering was opgeheven. Ondanks een versoepeling van de beperkingen, beschrijft ongeveer 18% van de bevolking zichzelf als eenzaam en 16% als depressief, zei het rapport.

Depressieve gevoelens waren acuter onder Arabisch-Israëliërs dan joden, 23% vergeleken met 17%. Bijna een derde van de Arabisch-Israëliërs (31%) beoordeelde hun mentale toestand als negatief, vergeleken met 18% van de joden, aldus het rapport.

Wat de economische impact van COVID-19 betreft, meldde het statistiekbureau maandag dat eind april in totaal 1.141.968 Israëli's, of ongeveer 27,4% van de beroepsbevolking, werkloosheidsuitkeringen hadden aangevraagd.

Veertien procent, ofwel 789,3 miljoen mensen, zei dat ze om financiële redenen de afgelopen week minder hadden gegeten. (J. Post / VFI News)

En mijn God zal in al uw behoeften voorzien in overeenstemming met zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus.
Filippenzen 4:19

"God, we vragen u het volk van Israël te zegenen - met essentiële hulp en voorraden, met voedsel voor hun tafels en onderdak boven hun hoofd, maar ook met hoop voor de toekomst die u voor hen zult manifesteren."