Logo
Artikel 1 van 10

Geef Alstublieft Royaal in Deze Tijden van Crisis

"Here, wie zou geen ontzag voor U hebben? Wie zou U niet eren om wie U bent? U alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en U aanbidden, omdat nu duidelijk is geworden dat U recht doet.” Openb. 15:4

Wij, van Visie voor Israël, wenden ons tot onze lezers en trouwe gevers om ons te helpen de humanitaire noodhulp en financiële hulp voor de inwoners van Israël te verhogen in deze tijd van crisis. Zoveel mensen zijn plotseling werkloos geworden en hele gezinnen lijden. Bid ook dat we het soort geld dat we nodig hebben om te reageren op alle verzoeken die binnenkomen, kunnen verhogen. We hebben bovennatuurlijke goddelijke voorzieningen nodig. We vragen u ook om de tijd te nemen om de projecten die we blijven ondersteunen en de prestaties die plaatsvinden, te herzien terwijl u Visie voor Israël geeft. Om onze vele outreach-gebieden te zien, waaronder die voor risicokinderen, hele gezinnen in nood, ouderen, overlevenden van de Holocaust en nog veel meer, ga naar https://www.visionforisrael.com/en/outreach. Klik daar op een van de vier categorieën en bekijk de lijst met projecten waarmee we actief betrokken zijn bij die categorie. Dank u en geef alstublieft nu royaal aan degenen die midden in de noodsituatie in Israël verkeren. U kunt dit doen met eenvoudige instructies op de VVI-website.