Logo
Artikel 11 van 13
The first building ever discovered in Yavne from the Sanhedrin era

Israëlische Archeologen Graven Nieuwe Informatie op Over het Sanhedrin-tijdperk in Yavne

Nieuwe archeologische vondsten in de stad Yavne kunnen licht werpen op de stad 2000 jaar geleden, toen het centrum van het Joodse leven in de regio was en de thuisbasis van het Sanhedrin.

De ontdekking betekende de allereerste opgraving van een gebouw in Yavne dat dateert uit de tijd van het Sanhedrin.

Het Sanhedrin bestond uit groepen van drieëntwintig of eenenzeventig oudsten die waren aangesteld om als tribunaal zitting te nemen in elke stad in het oude land Israël na de verwoesting van de Tweede Tempel.

De bevindingen van deze opgraving, geïnitieerd door de Israel Antiquities Authority en de Yavne Municipality en Israel Land Authority, geven aan dat de bewoners van dit huis koosjer en andere Joodse reinheidswetten hielden.

Dit werd bewezen door de aanwezigheid van 'maatbekers', vaten die werden geïdentificeerd met joden in het late tijdperk van de Tweede Tempel en die werden gebruikt om rituele reinheid te behouden.

Maar op slechts 70 meter afstand werd een andere indrukwekkende vondst gevonden: een begraafplaats uit dezelfde periode. Bovenop deze graven bevonden zich meer dan 150 glazen flesjes.

"We kwamen tientallen zorgvuldig gerangschikte graven tegen die op vaste afstanden waren geplaatst, wat waarschijnlijk wijst op het bestaan van een 'begrafenisvereniging' - een of andere officiële instantie die verantwoordelijk was voor de begrafenis," zeiden de opgravingsdirecteuren van de Israel Antiquities Authority Yavne, Pablo Betzer en Dr. Daniel Varga in een verklaring.

"Er zijn verschillende soorten graven: sommige zijn doodskisten (sarcofagen), die meestal van steen zijn gemaakt met één loden doodskist."

De opgravingsdirecteuren voegen eraan toe dat “op basis van de ligging van de begraafplaats, deze waarschijnlijk buiten de stadsgrenzen is aangelegd, in overeenstemming met het joodse en Romeinse recht. Waren de begraven individuen joden of heidenen? Het is nog te vroeg om te zeggen, aangezien er geen etnische symbolen op de kisten staan. Met alle nodige voorzichtigheid doen de historische gegevens en archeologische vondsten de mogelijkheid vermoeden dat dit de graven zijn van de Joodse gemeenschap van de stad. Als deze hypothese juist is, dan kunnen tenminste enkele van de graven, misschien wel de meest uitgebreide, toebehoren aan de wijzen van Yavne, tijdgenoten van Rabban Yohanan ben Zakkai, Rabbi Akiva en Rabban Gamliel.”

De stad Yavne heeft een rijke Joodse geschiedenis, zoals een cruciaal punt in de Maccabean Revolte tegen het Seleucidische rijk in het verhaal van Chanoeka. (JPost / VFI News)

De Boeken zijn geschreven om ons te leren. Wij lezen daar hoe mensen die |God onder alles trouw bleven, steeds weer bemoedigd warden. En dat geeft ons nieuwe moed en goede hoop. Romeinen 15:4