Logo
Artikel 3 van 10

Israël Vraagt om Meer Zeegebied in Grensbesprekingen met Libanon

Israël bereidde zich voor om te reageren op de toegenomen eisen van Libanon door meer dan het dubbele van het gebied van de Middellandse Zee te claimen dat momenteel in geschil is, volgens een kaart die maandag is verkregen.

De kaart laat zien wat het Ministerie van Energie 'Lijn 310' heeft genoemd, of de rode lijn, die zich aanzienlijk verder naar het noorden uitstrekt dan de startpositie van Israël, de blauwe lijn op de kaart.

Israël en Libanon begonnen in oktober door de VS bemiddelde onderhandelingen over hun zeegrens, de eerste gesprekken tussen de landen in 30 jaar. De landen hopen dat het regelen van de grens verdere gasexploratie in het gebied zou aanmoedigen.

Israël pompt al aanzienlijke hoeveelheden gas uit de Middellandse Zee, maar Libanon moet dat nog doen. (JPost / VFI News)

De zee en het land zijn van Hem, want Hij heeft beide gemaakt. - Psalm 95:5

"Heer, we vragen dat Uw goddelijke wil geschieden in de regio. Geef de leiders die bij de onderhandelingen betrokken zijn wijsheid zodat er een zegen uit dit geschil zal komen".