Logo
Artikel 4 van 9

Rapport: Israëli's Nabij Grenzen Hebben Geen Toegang tot Schuilplaatsen

Vier jaar nadat de staatsbeheerder voor het eerst melding maakte van de bereidheid van het thuisfront voor raketten en raketaanvallen, beschikken miljoenen Israëlische burgers nog steeds niet over de middelen voor basisbescherming bij hun huizen, en de plannen voor de evacuatie van de bevolking moeten nog worden afgerond, volgens een nieuw Comptroller’s Rapport.

Volgens het rapport zijn van september 2000 tot september 2019 ongeveer 21.000 mortieren en raketten op Israël afgevuurd, en naar verwachting zullen in elke komende oorlog tienduizenden raketten en raketten worden gelanceerd.

Maar ondanks de ernstige beoordeling, bleek uit het rapport dat 2,6 miljoen inwoners van Israël (28%) nog steeds geen basisbescherming hebben tegen raketaanvallen in de buurt van hun huizen, en dat 2.494 van 12.601 openbare schuilkelders (20%) ontoereikend blijken te zijn.

Het rapport bracht tekortkomingen aan het licht met betrekking tot de bescherming van vitale infrastructuur en voorzieningen door de defensie-instelling. Er moet een werkplan voor hun bescherming worden opgesteld en er moeten bronnen voor de financiering ervan worden gevonden, aldus het rapport. (JPost / VFI News)

God is mijn sterke Burcht, Hij heeft mij in veiligheid gebracht. —2 Samuel 22:33

"God, we vragen dat u uw volk blijft beschermen - tegen alle vormen van kwaad en onderdrukking."