Logo
Artikel 9 van 11
People attend the March for Israel rally on the National Mall in Washington

Bijna 300.000 demonstranten in Washington voor Israël en vrijlating gijzelaars

Bijna 300.000 mensen verzamelden zich op dinsdag 14 november in Washington tijdens de Mars voor Israël, waarbij ze opriepen tot de vrijlating van de gijzelaars die door terroristen in Gaza werden vastgehouden en zich beriepen op de Holocaust, terwijl ze de aanval van Hamas op 7 oktober veroordeelden met de kreet ‘Nooit meer’.

William Daroff, CEO van de Conferentie van voorzitters van grote Amerikaanse Joodse organisaties, zei dat meer dan 290.000 mensen het evenement bijwoonden, wat het de grootste pro-Israël bijeenkomst in de geschiedenis van de VS maakt. Bussen en vluchten naar de Amerikaanse hoofdstad werden georganiseerd door lokale Joodse federaties, scholen, synagogen, Israëlische expatgroepen en Joodse gemeenschapscentra, terwijl nog veel meer mensen op eigen gelegenheid naar de Mars voor Israël kwamen.

Betogers hielden borden omhoog met de tekst ‘Onze liefde is groter dan hun haat’, ‘Of je staat achter Israël of je staat achter terrorisme’ en ‘Gijzelaars bevrijden, Israël steunen, antisemitisme bestrijden’. De hoofdmanifestatie werd voorafgegaan door een manifestatie onder leiding van studenten.

President Isaac Herzog sprak de bijeenkomst toe via een videoverbinding vanaf de Westelijke Muur in Jeruzalem. Hij eiste de terugkeer van de gegijzelden die in Gaza werden vastgehouden en verklaarde dat 'Nooit meer is nu’.

‘Vandaag komen we samen, als een familie, één grote mishpacha, om te marcheren voor Israël. Om te marcheren voor de baby's, de jongens en meisjes, vrouwen en mannen die wreed gegijzeld worden door Hamas. Om te marcheren voor het recht van elke Jood om trots en veilig te leven in Amerika, in Israël en over de hele wereld. Bovenal komen we samen om te marcheren voor het goede boven het kwade, voor menselijke moraliteit boven bloeddorst. We marcheren voor licht boven duisternis,’ zei hij. (TOI / VFI Nieuws)

'Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de wedloop volbracht, ik heb het geloof behouden.’ - 2 Timoteüs 4:7