Logo
Artikel 2 van 11
Palestinians

'Lokale opstand': Gazanen proberen Hamas ervan te weerhouden op Israël te schieten, zegt IDF-bron

Zo'n 262 dagen na het begin van de ‘Swords of Iron'-oorlog onthulde een bron in het Zuidelijk Commando de militaire situatie van Hamas. Hamas is niet in staat om wapens te produceren en heeft geen bevel en controle. Daar komt bij dat de bevolking van Gaza nu probeert te voorkomen dat Hamas op Israël schiet.

‘Sinds 7 oktober hebben we 30.000 luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Gaza. Dit komt bovenop de duizenden aanvallen die zijn uitgevoerd door gevechtshelikopters en UAV's van de luchtmacht. We zijn erin geslaagd om productieplaatsen te beschadigen,’ zei een ambtenaar van het commando.

‘We hebben aanzienlijke schade toegebracht aan de productie- en bewapeningscapaciteiten van Hamas, zowel op bataljons- als op brigadeniveau. In de zeldzame gevallen dat ze toch schieten, sluiten we snel de lus en slaan we toe,’ voegde hij eraan toe.

‘We werken er ook aan om de resterende lanceerders en terroristische groeperingen te lokaliseren voordat ze kunnen afvuren. Tegelijkertijd hebben we vastgesteld dat individuen in Gaza zijn begonnen in te grijpen in de schietpogingen van Hamas. Dit markeert een lokale opstand van de bevolking tegen Hamas. Het is in ons belang dat soortgelijke interventies in de toekomst weer plaatsvinden,’ zei de bron. (JPost / VFI Nieuws)

‘Onze Hemelse Vader, we danken U voor de Gazanen die zich verzetten tegen Hamas en werken aan het elimineren van hun invloed in Gaza. We bidden dat U deze pogingen zegent en de IDF leidt terwijl zij de infrastructuur van Hamas beschadigen en voorkomen dat zij meer raketten afvuren en burgers aanvallen. We vragen U om langdurige vrede en voortdurende eenheid met alle burgers die tijdens de oorlog hebben geleden. We danken U voor Uw constante bescherming en voorzieningen en bidden voor een snel einde van de oorlog in Jesjoea's naam.’

De artikelen in deze publicatie weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten of meningen van Visie voor Israël. We proberen nauwkeurige berichtgeving te bieden over nieuws dat relevant is voor Israël, het Midden-Oosten, de diaspora en Joodse kwesties over de hele wereld - en we hopen dat u het zowel informatief als nuttig voor voorbede vindt.