Logo
Artikel 9 van 12
Canada Britain

Groot-Brittannië en Canada stoppen mogelijk met de verkoop van wapens aan Israël

Groot-Brittannië, dat beschouwd wordt als een bondgenoot van Israël, heeft verklaard dat het geen wapens meer zal verkopen aan Israël tenzij Israël personeel van het Rode Kruis toestaat om de terroristen van de Nukhba strijdkrachten te bezoeken die gevangen worden gehouden voor het uitvoeren van het bloedbad van 7 oktober.

Het ultimatum komt tegen de achtergrond van de voortdurende weigering van Hamas om personeel van het Rode Kruis de Israëlische gegijzelden te laten bezoeken. David Cameron, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, vertelde Israël dat als de eis niet wordt ingewilligd, Groot-Brittannië een embargo op wapenverkopen uit heel Europa zal steunen.

De Britten, die de strijd hebben geleid om Israël toe te staan de gevangen terroristen te bezoeken, beweren dat Israël het internationaal recht schendt en het Rode Kruis moet toestaan hen te bezoeken.

Canada is ook van plan om de verkoop van wapens aan Israël stop te zetten, vertelde de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Melanie Joly aan Canadese media nadat het Canadese parlement een niet-bindende motie had aangenomen die de regering hiertoe opriep. Haar verklaring werd dinsdag 19 maart bevestigd door Robert Oliphant, parlementair secretaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

‘We blijven pleiten voor een staakt-het-vuren, we blijven weigeren om geen wapens te verkopen zoals we hebben beloofd en we blijven ervoor zorgen dat we gegijzelden terugbrengen naar hun thuis,’ vertelde Oliphant het parlement in Ottawa tijdens een vraag- en antwoordsessie. (INN / VFI Nieuws)

‘Heer, we vragen dat de Israëlische gegijzelden bezoek mogen ontvangen van het Rode Kruis en we bidden dat de ogen van de wereld geopend zullen worden om te zien dat terroristen en gegijzelden niet in dezelfde categorie vallen. We bidden voor Uw gerechtigheid en voor de snelle vrijlating van de gegijzelden, in Jesjoea's Naam.’