Logo
Artikel 10 van 12
Israeli youth

Wereld geluksrapport toont Israëlische jeugd gelukkig ondanks oorlog, volwassenen minder

Israël handhaafde zijn positie in het World Happiness Report dat op woensdag 20 maart jl. werd gepubliceerd. Het land staat op de vijfde plaats in de jaarlijkse ranglijst en daalde één plaats ten opzichte van de lijst van vorig jaar, ondanks een jaar dat werd gekenmerkt door politieke onrust, sociale verdeeldheid, de aanval van Hamas op 7 oktober en het begin van de Gaza-oorlog.

De Scandinavische landen blijven bovenaan de lijst staan in het huidige rapport. Finland, een welvaartsstaat met een van de laagste inkomensverschillen tussen arm en rijk onder de OESO-landen, staat voor het zevende achtereenvolgende jaar op de eerste plaats, gevolgd door Denemarken en IJsland.

De auteurs van het rapport merkten op dat de ranglijst gebaseerd is op een driejarig gemiddelde (2021-2023), dus de effecten van een specifiek jaar zijn beperkt. Het onderzoek werd vóór 7 oktober uitgevoerd in Judea en Samaria en Gaza, en zelfs toen stonden de Palestijnen slechts op de 103e plaats van de 143 landen.

Een andere bevinding uit het onderzoek is de aanzienlijke kloof tussen oudere en jongere mensen in Israël: Terwijl Israël op de tweede plaats staat voor de leeftijdsgroep 30-44 jaar, staat het slechts op de 18e plaats onder volwassenen ouder dan 60 jaar.

Ondertussen onthulde een nieuwe enquête, uitgevoerd door de World Zionist Organization in samenwerking met de Hebreeuwse Universiteit, de gevoelens van Israëli's die in het buitenland wonen sinds het uitbreken van de oorlog. Volgens de enquête zei 80% van de bevraagden dat ze niet van plan zijn om terug te keren naar Israël, ook al voelen ze zich onzeker in het land waar ze wonen. (YNet / VFI Nieuws)

'Verblijdt u altijd, bidt onophoudelijk, dankt God in alle omstandigheden; want dit is Gods wil voor u in Jesjoea de Messias.’ - 1 Tessalonicenzen 5:16-18