Logo
Artikel 7 van 11
A SInkhole Near the Dead Sea

Er Dreigt een Catastrofe voor de Dode Zee als de Inkomende Waterbronnen Opdrogen

De situatie van de zinkgaten in de Dode Zee verslechtert, volgens een mariene wetenschapper, die waarschuwt voor een dreigende milieuramp.

"Op dit moment zijn er alleen al aan de westelijke [Israëlische] kant meer dan 6.000 zinkgaten", zegt Dr. Michael Lazar van de afdeling Mariene Geowetenschappen aan de Universiteit van Haifa.

Sinds de jaren zestig heeft de Dode Zee een derde van haar oppervlakte verloren en het water zakt nog steeds elk jaar met ongeveer een meter terug. Een rapport dat in 2014 is uitgebracht door het ministerie van Milieubescherming, gebaseerd op 10 jaar onderzoek en gegevensverzameling, schrijft deze daling toe aan verdamping die wordt versneld door de opwarming van de aarde en klimaatverandering, evenals door menselijke activiteiten, zoals het omleiden van water uit de Jordaan en winning van mineralen. Stroomafwaarts van Syrische en Libanese zijrivieren wordt water omgeleid voor landbouw- en andere doeleinden. Dit is in wezen het afsluiten van de kraan van de Dode Zee, terwijl er nu heel weinig water in stroomt.

Daarnaast wordt water uit de zee naar de kunstmatige verdampingsvijvers van de Dead Sea Works-fabrieken gepompt. In het noorden komt heel weinig water het zoutmeer binnen, maar in het zuiden komt er veel water uit.

De Israëlische Meteorologische Dienst heeft onlangs een rapport gepubliceerd over extreme weersomstandigheden die wijzen op een significante opwarmingstrend in alle regio's van het land. De opwarming is hoger in het westen - de kustvlakte, de noordelijke Negev en het berggebied - dan in de valleien, het oosten en het noorden, waar de temperatuurstijging het laagst was.

Tegen het einde van de 21e eeuw zal de neerslag waarschijnlijk met 10% afnemen. De verandering in de verdeling van de regenval zal naar verwachting resulteren in jaren van beneden gemiddelde regenval, een fenomeen dat zou kunnen leiden tot verminderde aanvulling van waterbronnen, waardoor het zoutgehalte van waterbronnen toeneemt.

De stroom van de rivier de Jordaan - de belangrijkste waterbron van het Meer van Galilea en de Dode Zee - zal naar verwachting in de 21e eeuw tot 22% (of mogelijk meer) krimpen. Dit is een dramatische trend voor de regio wat betreft waterbeschikbaarheid en waterschaarste.

"Er is een duidelijke correlatie tussen het instorten van zinkgaten en piekdroogteperiodes", zei Lazar, die de toename van zinkgaten rechtstreeks in verband bracht met de klimaatcrisis. (JPost/ VFI News)

"Heer, we bidden dat U regens van zegen zult brengen en de rivieren en beken die de Dode Zee voeden, zult aanvullen, zodat deze niet opdroogt."