Logo
Artikel 3 van 12
Zagros Mountains in central Iran

Irans Laatste Ondergrondse Nucleaire site Waarschijnlijk Ondoordringbaar voor Amerikaanse Bunker Brekers

Nabij een piek van het Zagros-gebergte in centraal Iran bouwen arbeiders een nucleaire installatie die zo diep in de grond zit dat zij waarschijnlijk buiten het bereik ligt van een Amerikaans wapen dat is ontworpen om dergelijke locaties te vernietigen, volgens deskundigen en satellietbeelden die door Amerikaanse media zijn geanalyseerd.

Uit de foto's en video's van Planet Labs PBC blijkt dat Iran tunnels heeft gegraven in de berg nabij de nucleaire site van Natanz, die herhaaldelijk het doelwit is geweest van sabotageaanvallen in het kader van het conflict tussen Teheran en het Westen over zijn atoomprogramma.

De voltooiing van een dergelijke faciliteit "zou een nachtmerriescenario zijn dat een nieuwe escalatiespiraal dreigt te ontketenen", waarschuwde Kelsey Davenport, directeur non-proliferatiebeleid van de in Washington gevestigde Arms Control Association.

"Aangezien Iran dicht bij een bom is, heeft het weinig ruimte om zijn programma op te voeren zonder de rode lijnen van de VS en Israël te overschrijden. Dus op dit moment verhoogt elke verdere escalatie het risico op een conflict."

Deskundigen zeggen dat de omvang van het bouwproject erop wijst dat Iran de ondergrondse faciliteit waarschijnlijk ook zou kunnen gebruiken om uranium te verrijken - en niet alleen om centrifuges te bouwen. Die buisvormige centrifuges, opgesteld in grote cascades van tientallen machines, draaien snel uraniumgas om het te verrijken. Extra draaiende cascades zouden Iran in staat stellen snel uranium te verrijken onder de bescherming van de berg. (TOI / VFI News)

"God, wij bidden voor het blijvend tegenhouden van de Iraanse nucleaire deal, alsmede voor het elimineren van elke mogelijkheid voor Iran om uranium van wapenkwaliteit voor zichzelf te produceren. Wij vertrouwen erop dat een kernoorlog zal worden voorkomen en dat de meeste landen daarnaar zullen handelen."

De artikelen in deze publicatie weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten of meningen van Visie voor Israël. Wij proberen nauwkeurige berichtgeving te bieden over nieuws dat relevant is voor Israël, het Midden-Oosten, de diaspora en Joodse kwesties over de hele wereld - en wij hopen dat u het zowel informatief als nuttig vindt voor voorbede.