Logo
Artikel 8 van 12
Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at a cabinet meeting next to the Western Wall

Netanyahu Reageert op Abbas' Leugens dat Joden Geen Geschiedenis Hebben in Jeruzalem

Het Joodse volk is al duizenden jaren in Jeruzalem en zal er nog duizenden jaren blijven, zei premier Benjamin Netanyahu op zondag 21 mei, in reactie op de recente bewering van PA-president Mahmoud Abbas dat Israël liegt over zijn historische banden met de stad.

"Abbas zei dagen geleden bij de VN dat het Joodse volk geen band heeft met de Tempelberg en dat Oost-Jeruzalem deel uitmaakt van de Palestijnse Autoriteit," zei Netanyahu.

"Welnu, het moet onder zijn aandacht worden gebracht dat we een speciale kabinetsvergadering houden ter ere van Jeruzalem aan de voet van de Tempelberg, waarop koning Salomo de Eerste Tempel van het Joodse volk bouwde, en nogmaals, het moet onder de aandacht van Abbas worden gebracht dat het hart van de historische staat Israël, de Stad van David, hier 3000 jaar geleden lag."

Netanyahu maakte de opmerkingen tijdens een kabinetsvergadering in de Westelijke Muurtunnels ter ere van Jeruzalemdag, die afgelopen donderdag werd gevierd ter gelegenheid van Israëls hereniging van de stad en de bevrijding van de Oude Stad in 1967.

Het kabinet heeft zijn goedkeuring gehecht aan een verhoging van de begroting voor de Westelijke Muur met bijna 60 miljoen NIS voor de komende vijf jaar, om de infrastructuur te verbeteren en bezoeken aan de heilige plaats aan te moedigen, evenals archeologie en educatieve activiteiten. (JPost / VFI News)

Toen droeg God Jozua, de zoon van Nun, op sterk en moedig te zijn en zei tegen hem: ‘U moet de Israëlieten in het land brengen dat Ik hun heb beloofd en Ik zal met u zijn.’ - Deuteronomium 31:23