Logo
Artikel 8 van 11
UNRWA

Knesset neemt voorlopig wetsvoorstel aan dat UNRWA aanwijst als terroristische organisatie

Een wetsvoorstel om de UNRWA aan te merken als een terroristische organisatie, voorgesteld door Israel Beytenu MK Yulia Malinovsky, is op woensdag 29 mei met een 42-6 meerderheid door de eerste lezing in de Knesset gekomen. Het wetsvoorstel zal ook de immuniteiten en privileges voor UNRWA-werknemers afschaffen.

Als het wetsvoorstel door de laatste lezing komt, betekent dit dat de antiterrorismewet ook van toepassing zal zijn op de UNRWA. Israël zal dan alle banden met het agentschap verbreken en de bezittingen van de organisatie op Israëlisch grondgebied zullen worden gesloten. Het wetsvoorstel voor de afschaffing van privileges heet formeel het ‘Wetsvoorstel tot afschaffing van de immuniteit en voorrechten van de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA)’.

De uitspraak komt in het licht van belangrijk belastend bewijs dat wijst op de banden en medeplichtigheid van UNRWA aan de misdaden van Hamas. Dit omvat de ontdekking van Hamas tunnels onder UNRWA scholen en bevindingen dat UNRWA medewerkers op 7 oktober 2023 samenwerkten met Hamas.

Ondertussen heeft de Israel Land Authority de UNRWA geïnformeerd dat het haar gebouwen in Oost-Jeruzalem in Ma'alot Dafna binnen 30 dagen moet ontruimen, na de goedkeuring van een eis van minister van Huisvesting Yitzhak Goldknopf om het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen te verwijderen van alle staatsgronden die het momenteel bezet.

In een brief aan de UNRWA schrijft de ILA dat zij de UNRWA een bedrag van 27.125.280 NIS (7.326.711,19 dollar) schuldig is voor het werken op land dat aan Israël toebehoort zonder toestemming gedurende de afgelopen zeven jaar. Verder instrueert het UNRWA dat het ‘onmiddellijk moet stoppen met elk illegaal gebruik, alles wat u in strijd met de wet hebt gebouwd moet vernietigen, het land moet ontruimen van alle mensen of voorwerpen en het binnen 30 dagen na de datum van deze brief moet teruggeven aan de Autoriteit.’ (JPost / VFI News)

‘Wees niet bezorgd over hen die kwaad doen en wees niet jaloers op hen die kwaad doen, want net als het gras zullen zij spoedig verdorren, net als groene planten zullen zij spoedig afsterven. Vertrouw op de Heer en doe goed; woon in het land en geniet van een veilige weide.' - Psalm 37:1-3