Logo
Artikel 5 van 10
Sos Asis (I will rejoice greatly) by Barry & Batya Segal

Sos Asis | Barry & Batya Segal

Deze meeslepende passage komt uit Jesaja 61:10a, waarin dank wordt uitgesproken voor een barmhartige God, voor Zijn heilswerk. Er staat: "Ik heb veel behagen in de Heer; mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met gewaden van verlossing en heeft mij getooid met een mantel van zijn gerechtigheid..." Laat dit een meditatieve herinnering zijn aan alle de zegeningen die Hij zijn geliefde kinderen schenkt.