Logo
Artikel 3 van 10
Hostages

Onderhandelingen over het vrijlaten van gegijzelden: Qatar beloofde Hamas leiders te verwijderen – en deed dat niet.

Qatar had moeten aankondigen dat als Hamas geen vooruitgang zou boeken in de richting van een overeenkomst voor gevangenenruil, zijn leiders door de Qatarese autoriteiten uit Doha verwijderd zouden moeten worden - maar Qatar slaagde er niet in zich hieraan te houden, meldden Israëlische media.

Qatar zou ook een aantal bankrekeningen van Hamas-leiders bevriezen. Deze stappen zijn overeengekomen door vertegenwoordigers van Qatar en de VS, als onderdeel van de pogingen om Hamas onder druk te zetten om in te stemmen met het Egyptische voorstel voor een gevangenenruil en een staakt-het-vuren.

De Qatarezen hielden zich echter niet aan hun beloften, noch legden zij hun mislukking uit aan de Amerikaanse bronnen die naar de kwestie vroegen. Aan de andere kant bekritiseerde een adviseur van de premier van Qatar de afgelopen weken Israël en Hamas vanwege het uitblijven van een akkoord.

Ondertussen sprak de Amerikaanse president Joe Biden maandagavond 29 april met Emir Sjeik Tamim Bin Hamad Al-Thani van Qatar. Tijdens hun gesprek drong Biden er bij Emir Tamim op aan alles in het werk te stellen om de vrijlating van de door Hamas vastgehouden gegijzelden veilig te stellen, aangezien dit nu het enige obstakel is voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en hulp voor de bevolking van Gaza. (INN / VFI Nieuws)

'Nogmaals, jullie hebben gehoord dat er lang geleden tegen de mensen werd gezegd: 'Breek uw eed niet, maar kom de geloften na die u hebt afgelegd aan de Heer.' Maar ik zeg u: ‘zweer helemaal geen eed de hemel, want het is Gods troon; of bij de aarde, want het is Zijn voetbank; of bij Jeruzalem, want dat is de stad van de Grote Koning.’ - Matteüs 5:33-35